nieuws

Financiele meevaller voor Vinex-locatie Enschede

bouwbreed

enschede – Het ministerie van VROM schiet de gemeente Enschede te hulp met een bijdrage van 6,5 miljoen gulden voor de ontwikkeling van Vinex-locatie Groot Roombeek.

Volgens wethouder D. Buursink geeft de overheid steun vanwege het bijzondere karakter van de nieuwe wijk met 1100 woningen. “Kenmerkend zijn de hoge dichtheid waarmee wordt gebouwd en het intensieve ruimtegebruik in de grootste binnenstedelijke Vinex-locatie van Nederland”, aldus de wethouder.

De bijdrage is tevens bedoeld om het tekort in de grondexploitatie enigszins te drukken. Inclusief de overheidsbijdrage resteert nog steeds een gat van 20 miljoen gulden. De gemeente onderzoekt of uit eigen middelen kan worden geput. Bovendien zullen de toekomstige bewoners meebetalen om het tekort helemaal te dekken.

Woonkwaliteit

Hoeveel, kan gemeentelijk projectleider R. Wilderink niet zeggen. “Dat hangt af van de woningmarkt en prijsontwikkelingen. Maar bewoners mogen best betalen voor de hoogwaardige woonkwaliteit die we daar gaan ontwikkelen. Vorig jaar zag het project er financieel beroerd uit, nu is de operatie beheersbaar. We hebben met torenhoge sloopkosten te maken: vele miljoenen guldens. Er moet veel asbest worden verwijderd uit de textielcomplexen en de bodemsanering kost ook veel geld. En dan weten we nog niet eens op welke tegenvallers we tijdens de sloopwerkzaamheden stuiten.”

Vrij indeelbaar

De totale investering in de grondexploitatie van Groot Roombeek bedraagt circa 140 miljoen gulden. Groot Roombeek wordt de grootste binnenstedelijke Vinex-wijk van Nederland. Binnen zeven jaar worden in Enschede-Noord 1100 woningen gebouwd.

De eerste fase omvat 120 grote eengezinswoningen. De huizen bestaan uit drie lagen en zijn vrij indeelbaar. Ze zijn zeer geschikt voor een combinatie van wonen en werken.Onder een deel van deze woningblokken is een parkeergarage gepland.

De ontwerpen van BVR worden in juli gepresenteerd.. Bouwfonds Woningbouw uit Zwolle is projectontwikkelaar. Zij zal met de bouw beginnen als 40 procent van de woningen is verkocht. De verkoop van de 120 woningen begint in september of oktober, waarna de bouw in het volgend voorjaar kan beginnen. De planning voorziet in de bouw van 150 tot 200 woningen per jaar.

Reageer op dit artikel