nieuws

Europese vastgoedmarkt zeer divers

bouwbreed Premium

brussel – “Van een enkele Europese vastgoedmarkt is geen sprake”, waarschuwde voorzitter F. Burgering van de CEPI (Consiel europeen des professions immobolieres), de overkoepelende Europese makelaarsorganisatie. Hij zei dat bij de presentatie van het jaarverslag over 1999. “Niet alleen binnen de Europese Unie zijn er grote verschillen, ook binnen de dertien aangesloten lidstaten zijn er belangrijke regionale verschillen.”

Het aantal vastgoedtransacties steeg in Nederland afgelopen jaar met een klein 5 procent. In Ierland groeide de markt met 30 procent, terwijl in Oostenrijk de markt met 10 procent kromp.

Er werd groei gemeten op de woningmarkt in in met name Ierland, Nederland en Noorwegen, terwijl in Duitsland en Oostenrijk de prijzen daalden. In Ierland werden huizen gemiddeld 28 procent duurder, waardoor voor een bestaande eengezinswoning in een stedelijke omgeving gemiddeld 2750 gulden per vierkante meter moest worden neergeteld, vergeleken met de 3500 gulden in Nederland.

Daarmee is Nederland overigens niet het duurste land: in Denemarken betaalde men afgelopen jaar bijna het dubbele. Voor bouwgrond betaalde men vorig jaar in Portugal en Spanje het meest: veel vraag en weinig aanbod was daarvoor de opgegeven reden.

Stabiel

Italie is het duurste land voor appartementen. In Rome kostte een bestaand appartement van ongeveer honderd vierkante meter 7950 gulden per vierkante meter. Dat is zelfs meer dan in Parijs, waar een soortgelijk pied-a-terre een kleine 5800 gulden per vierkante meter opbracht in 1999. Ook buiten Rome is Italie verreweg het duurst voor appertementen, gevolgd door Denemarken en Noorwegen.

Op de kantorenmarkt heerst er vooral in Parijs een grote krapte. Die is volgens vice-president Y. Boussard van CEPI ontstaan in de afgelopen drie jaar. “Drie jaar geleden was er sprake van leegstand in Parijs. Er is nu sprake van een trendbreuk, de kantorenmarkt heeft een enorme ommezwaai gemaakt. Er is nu helemaal geen ruimte meer.” De prijzen zijn navenant: gemiddeld betaalde men 9850 gulden per vierkante meter kantoorruimte in de Franse hoofdstad. Daarbij vergeleken zijn de Amsterdamse prijzen van gemiddeld 3440 gulden niet hoog.

Opmerkelijk bij dit alles is dat de prijzen in Brussel voor zowel woningen als commercieel vastgoed stabiel op een laag niveau zijn gebleven, ondanks de aanwezigheid van de Europese Unie. “In Belgie is nooit sprake geweest van schaarste”, legt Boussard uit, “er is altijd voldoende gebouwd.”

Op de huurmarkt zijn het vooral de Scandinavische landen die de kroon spannen.In Finland namen de prijzen met 30 procent toe. In de Denemarken zijn de prijzen voor winkelruimtes het hoogst, terwijl bedrijfsterreinen en kantoorruimtes in Zweden de hoogste prijzen doen. “In Zweden is men erg milieubewust”‘ licht Burgering toe. “daardoor is het erg moeilijk om een bouwvergunning te krijgen. Dat drijft de prijzen op.”

Overigens ziet Burgering voor de Nederlandse huurhuizenmarkt dit jaar een stevige kentering: omdat huizen, vooral voor starters, steeds minder betaalbaar worden, is voor deze groep huren opeens weer een goed alternatief. “Dat drijft de prijzen op”, voorspelt de voorzitter.

Restricties

Een belangrijke verandering op de vastgoedmarkt zal de toetreding van de Oost-Europese landen worden. “De prijzen in bijvoorbeeld Polen zijn momenteel extreem laag. Natuurlijk zijn de Polen bang dat er massaal buitenlanders tot hun vastgoedmarkt toetreden. Maar het is toch heel duidelijk niet de bedoeling dat zij landelijk allerlei restricties gaan opwerpen: wij staan voor een vrije Europese vastgoedmarkt”, stelt Burgering. “Maar op lokaal niveau kunnen zij natuurlijk wel voor hun eigen bevolking opkomen. Dat doen wij hier ook. En daar zullen wij van CEPI ze ook heel duidelijk mee helpen.”

‘Prijzen Belgie zijn door ruim aanbod stabiel op laag niveau gebleven’

Reageer op dit artikel