nieuws

‘Enige bekende consument is de wanbetaler’

bouwbreed

amsterdam – “Het is toch doodzonde. Een corporatie met 40.000 woningen heeft alle kansen om de wensen van 40.000 woonconsumenten te kennen. Maar de enige die ze kennen zijn de wanbetalers.” Met deze prikkelende opmerking adstrueert marketingadviseur W. Knapper zijn stelling dat aanbieders van woningen te weinig van de consument weten.

De prikkeling was meer dan voldoende om gemengde reacties los te weken bij de vier panelleden die op de stelling mochten reageren. Oud-staatssecretaris Volkshuisvesting Tommel was het in elk geval volstrekt oneens met Knapper. “We weten heel veel over de wensen van de consument, maar om uiteenlopende redenen bouwen we er niet naar.”

Aedes-directeur W. van Leeuwen kon het gedeeltelijk wel eens zijn met de stelling. “Het is absoluut waar dat er meer vraag naar flexibele woonvormen is. Maar we zullen een nieuwe taal moeten ontwikkelen. We moeten anders met elkaar communiceren.”

De andere kant van de medaille was voor hem ook dat de wil om daadwerkelijk te bouwen wat de consument wil, wel eens ontbreekt door arrogantie. “Stop de arrogantie en bouw wat de consument wil. En laat de BNA dan meteen eens meedoen met het Handvest kwaliteit Vinex-locaties”, zo haalde Van Leeuwen nog eens zijn gram over het solo-optreden van de architecten met hun eigen Manifest.

Oud-wethouder van Zwolle, M. Meindersma, zag daarop haar kans schoon ook dit dan wettelijk te regelen: “Een wet op de arrogantie is dan wel nodig”, zei ze. Alle sprekers waren er meteen van overtuigd dat die niet te handhaven zou zijn.

Reageer op dit artikel