nieuws

‘Een bouwbedrijf…wat is dat eigenlijk?’

bouwbreed

baarn – Stagiairs bouwkunde weten veelal niet wat een uitvoerend bouwbedrijf is. Daarnaast blijken ze slecht geinformeerd over structuur en samenstelling van de bedrijfstak en de carrieremogelijkheden. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Servicepunt Vrouwen in de Bouw in opdracht van BOB Opleidingen Bouwcentrum heeft uitgevoerd.

Het onderzoek werd gehouden onder 52 vrouwen en 52 mannen die een hbo-opleiding bouwkunde volgen en 64 mannen en 64 vrouwen die een mbo-opleiding bouwkunde volgen via de beroeps opleidende leerweg (BOL).

“Er zijn stagiairs bouwkunde die denken dat een bouwbedrijf en een architectenbureau hetzelfde zijn”, zegt mevrouw I. van Westrienen, woordvoerster van het Servicepunt. Ze benadrukt dat het niet uitsluitend om vrouwen gaat, maar dat ook mannelijke studenten bouwkunde veelal niet weten waar ze precies aan toe zijn op het moment dat ze stage gaan lopen.

Een andere hoogst opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat 65 procent van de bouwkundestudenten voordat ze aan hun stage begonnen een veel negatiever beeld had van het bouwbedrijf dan erna.

De onderzoekers geven het advies een stagemap te ontwikkelen waarin onder meer informatie is opgenomen over het uitvoerend bouwbedrijf, functies en loopbaanmogelijkheden.

Niet alleen bestaat bij stagiairs onduidelijkheid over het bouwbedrijf, omgekeerd zijn er ook vraagtekens. De professionaliteit van stagebegeleiders laat soms te wensen over. “Het zou goed zijn stagebegeleiders een korte opleiding te geven, ongeveer zoals dat gebeurt met leermeesters. Het komt nog te vaak voor dat een stagiair wordt gezien als goedkope arbeidskracht.”

Vrouwen krijgen aanzienlijk minder vaak een baan aangeboden na afloop van hun stage dan mannen. “Van de respondenten die voor een baan bij een bouwbedrijf kiezen, heeft van de vrouwen 25 tot 50 procent en van de mannen 50 tot 75 procent een baan bij het stagebedrijf aangeboden gekregen”, meldt het rapport.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 10 procent van de vrouwelijke mbo-studenten het advies kreeg geen stage te lopen bij het bouwbedrijf. “Ik heb meegemaakt dat we een gastles wilden geven aan een school en dat de decaan zei ‘Mijn leerlingen gaan toch niet de bouw in’. Ook aan die houding moet worden gewerkt.”

Een meerderheid van de ondervraagden geeft aan niet tevreden te zijn over de wijze waarop de stage werd voorbereid vanuit de school. Daar staat tegenover dat de meerderheid van de respondenten wel tevreden was over het stagebedrijf.

“Er zijn stagiairs bouwkunde die denken dat een bouwbedrijf en een architectenbureau hetzelfde zijn”, zegt I. van Westrienen, woordvoerster van het Servicepunt Vrouwen in de Bouw.

Reageer op dit artikel