nieuws

‘Droomhuis’ helpt huizenkoper

bouwbreed

amsterdam – Er komt een nieuwe organisatie die consumenten met plannen voor het bouwen van een eigen woning gaat begeleiden. Onder de noemer ‘Het Droomhuis’ kan de consument via een loket een bouwlocatie vinden en gebruikmaken van de diensten van alle partijen die daarbij een rol spelen.

De initiatiefnemers verwachten via ‘Het Droomhuis’ jaarlijks zo’n 8000 tot 10.000 huizen af te zetten. Binnen vijf jaar moet de nieuwe onderneming een jaaromzet van veertig tot vijftig miljoen gulden realiseren.

De plannen voor ‘Het Droomhuis’ zijn gisteren door de initiatiefnemers _ de adviesbureaus DHV Groep en Van Nimwegen & Partners _ op de BouwRai gepresenteerd. Via een Internetsite, die nog onder constructie is, kunnen particulieren intekenen op bouwlocaties. Frank van Nimwegen: “Vooral door het beleid van staatssecretaris Remkes verwachten wij een enorme vraag naar vrije bouwkavels. Wij willen vraag en het aanbod op elkaar afstemmen.”

Maar het is meer dan dat. Zo wil ‘Het Droomhuis’ de particuliere huizenbouwer in spe een servicepakket aanbieden. Dit omvat diensten die beginnen waar de consument zich orienteert en die doorgaan tot het moment waarop de koop- of huurbeslissing is vastgelegd en alle keuzen ten aanzien van casco, afbouw, inbouw en inrichting zijn gemaakt.

Gemeenten

Om de onderneming kans tot slagen te geven, is de medewerking van gemeenten essentieel. Zij moeten immers aan ‘Het Droomhuis’ melden welke locaties beschikbaar zijn voor vrije kavelbouw. De vraag is of gemeenten dat ook willen, maar Van Nimwegen ziet hierin geen obstakel. “Wij kunnen de gemeenten in contact brengen met de consument. Als met grond voor vrije kavels wordt geadverteerd, krijgen de gemeenten honderden reacties. Meestal hebben ze geen idee hoe ze daar mee moeten omgaan.”

Voor de begeleiding en realisering van zijn droomhuis moet de consument wel betalen. In hun ondernemingsplan gaan de initiatiefnemers uit van gemiddeld zo’n vijfduizend gulden aan ondersteuningskosten. Ook provisie op geslaagde transacties en advertentie-inkomsten van aanbieders van producten en diensten op de website moet geld opbrengen. Omdat wordt gestreefd naar een jaarlijkse afzet van 8000 tot 10.000 woningen, verwacht ‘Het Droomhuis’ binnen vijf jaar een jaaromzet tussen 40 en 50 miljoen gulden te realiseren.

De twee adviesbureaus zijn nog op zoek naar aandeelhouders. In het najaar moet ‘Het Droomhuis’ officieel van start gaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels