nieuws

Cementfabrieken mogen reststoffen blijven stoken

bouwbreed Premium

brussel – De cementfabrieken mogen doorgaan met het bijstoken van reststoffen. Dat meldt Cembureau, de Europese vereniging van cementproducenten.

Het Europees Parlement heeft de voorstellen van haar commissie voor het milieu, om strengere grenzen te stellen aan de emissie van stof en ammonia, verworpen.

De verscherpte eisen voor de uitstoot van stikstofoxiden zijn wel aangenomen (achthonderd milligram per kubieke meter voor bestaande en vijfhonderd milligram per kubieke meter voor nieuwe cementovens). Dat betekent, dat de meeste fabrikanten wel moeten investeren, maar volgens Cembureau “binnen redelijke grenzen”.

De industrie mag slechts beperkt gevaarlijke stoffen bijstoken. Het Europees Parlement heeft dat nu ook vastgesteld voor potentieel gevaarlijke stoffen.

Omlaag

Volgens de Europese cementindustrie bestaat er voor deze beperking geen rechtvaardiging. Door het bijstoken gaat de uitstoot van kooldioxide per saldo omlaag en worden primaire brandstoffen gespaard.

Tegenstanders stellen dat het afval moet worden verbrand volgens de beste technische methode die momenteel beschikbaar is. Om daaraan te voldoen zouden de cementfabrieken enorme investeringen moeten doen. “De ontwerp-richtlijn voor de verbranding van gevaarlijk afval zou ook in haar huidige vorm al een probleem zijn voor het bijstoken door de cementindustrie”, stelt Cembureau.

Reageer op dit artikel