nieuws

Breed offensief tegen schade verflaag Problemen vooral op ronde kanten van liggende delen

bouwbreed

WAGENINGEN – Meer aandacht voor de houtstructuur en de afwerking in de timmerfabriek, zorgvuldiger schilderwerk en een beter op de gebruikte materialen afgestemde vormgeving kunnen voortijdige verfschade op gevingerlaste of gelamineerde vuren kozijnen voorkomen. Dit probleem wordt steeds vaker waargenomen bij relatief jonge bouwprojecten.

Vooral op de ronde kanten van de liggende delen ( de dorpels) barst de verf en raakt de complete verflaag los, dus zowel de grondverf als de toplaag.

Voor het Bedrijfschap Schildersbedrijf, de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Vereniging Van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) was het verfprobleem aanleiding om SHR Hout Research te vragen een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de verfschade en mogelijke verbeteringen. SHR onderzocht hiertoe in totaal negen objecten, bouwprojecten van vijftig tot driehonderd woningen die tussen 1994 en 1997 zijn opgeleverd.

Het onderzoeksinstituut concludeerde dat de toegepaste verven niet voldoende in staat zijn het krimp- en zwelgedrag van het hout te volgen. Dat komt doordat het hout te sterk beweegt of de verf op termijn niet veerkrachtig genoeg is. Ook kunnen beide verschijnselen tegelijk optreden.

De sterke beweging van het hout onder de verf is meestal een gevolg van deformatie van de houtcellen (vervorming of samendrukking) op de ronde kanten. Deze vervorming treedt bijvoorbeeld op als het in de timmerfabriek gebruikte gereedschap niet scherp genoeg is. De afnemende verfelasticiteit is inherent aan de gebruikte oplosmiddelgedragen alkydhars grondverven. Vooral als de bouwdelen lang op de bouwplaats staan, treedt dit verschijnsel op. De derde belangrijke oorzaak is een te geringe dikte van de verflaag op de ronde kanten. Als een van deze verschijnselen apart optreedt, hoeft zich geen probleem voor te doen. Vooral als ze gezamenlijk optreden, kan de verf barsten vertonen of geheel loslaten.

Om de problemen in de toekomst te verminderen, moet de houtkwaliteit verbeteren. Dat kan door bij het vingerlassen en lamineren meer aandacht te schenken aan het draadverloop, de jaarringorientatie en brede jaarringen. Sterke draadafwijkingen bij vingerlassen _ en daarmee ook grotere krimp- en zwelspanningen _ kunnen worden voorkomen door onvolkomenheden breder uit te nemen.

Timmerfabrieken kunnen het samendrukken en vervormen van houtcellen tegengaan door scherp gereedschap te gebruiken. Hierdoor wordt het hout gesneden en niet samengedrukt. Ook moet men de instellingen beter afstemmen op het materiaal. Vooral de beitelhoek, druk en doorvoersnelheid zijn hierbij belangrijk. De fabrieken moeten er daarnaast voor zorgen dat het houtvochtgehalte niet te ver daalt.

Aan verfproducenten adviseert SHR vroegtijdig en overmatig verlies aan elasticiteit van de verf tegen te gaan. De afschilderbedrijven kunnen zorgen voor een grotere dikte van de laag op de ronde kanten. Dat kan door een zorgvuldige voorbereiding van de ondergrond en herstel van de grondlaag tot de oorspronkelijke laagdikte, met name bij beschadigingen. Omdat naaldhout gevoeliger is voor beschadigingen dan andere houtsoorten, is het advies bovendien een extra grondlaag aan te brengen op de onderdorpel.

Tenslotte kunnen ook architecten en aannemers een bijdrage leveren. Architecten kunnen door een zorgvuldige en meer op het materiaal afgestemde detaillering voortijdige schade aan houten bouwdelen voorkomen. Aannemers zouden onder andere kunnen zorgen voor een goede opslag en behandeling van het hout.

Verf volgt krimp- en zwelgedrag van hout onvoldoende

Reageer op dit artikel