nieuws

Bpf-Bouw mag geen Sfb-reclame maken

bouwbreed

den haag – Het bedrijfspensioenfonds voor de bouw mag in de toekomst geen reclame maken voor diensten van het Sfb. Ook mogen beiden niet langer hetzelfde beeldmerk voeren en mogen er over een weer geen gegevens worden uitgewisseld.

Dit blijkt uit een wetsontwerp van staatssecretaris Hoogervorst over verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen.

De verplichte deelneming blijft overeind staan, maar wel wordt een aantal maatregelen genomen om oneerlijke concurrentie met commerciele verzekeraars tegen te gaan.

De verplichte deelneming kan daarnaast worden uitgebreid naar ‘vrijwillige’ voorzieningen als het verzekeren van het wao-gat of nabestaanden-hiaat.

In de ogen van Hoogervorst gaat het hierbij om producten met een zogenoemde essentiele sociale functie. In het algemeen gaat het daarbij om producten die het ouderdomspensioen aanvullen tot wat maximaal mogelijk is in de collectieve regeling en voorts producten die niet verder gaan dan wat fiscaal wordt gefaciliteerd door de overheid.

Reageer op dit artikel