nieuws

‘Behoud erfgoed Suriname kan niet zonder buitenland’

bouwbreed

paramaribo – Zonder buitenlandse hulp is het onmogelijk het gebouwd erfgoed in Suriname in stand te houden. Dat concludeert ir. Arend Maaskant naar aanleiding van een verkennende studie.

Maaskant pleit voor de instelling van een Nationale Dienst voor de Monumentenzorg, die een coordinerende rol moet spelen bij de uitvoering van projecten. Hij deed in het kader van het Project Uitvoering Managers (PUM), een onderzoek naar de mogelijkheden voor hulp bij het behoud van gebouwd erfgoed en bij de woningverbetering in Suriname.

“Gezien de kritieke economische situatie van Suriname is voor de realisatie van de projecten hulp van derden noodzakelijk”, stelt hij. Maar Suriname heeft de tijd niet mee. Door de verstoorde relatie met Nederland is de geldstroom vanuit Den Haag vrijwel stilgelegd.

Restaureren van historische gebouwen heeft volgens Maaskant geen zin als een pand na de opknapbeurt geen functie krijgt; de kans is dan groot dat het verval opnieuw optreedt. “Conservering en behoud van erfgoed is alleen haalbaar op economisch verantwoorde basis. Dit kan worden gerealiseerd door hergebruik van gunstig gesitueerde projecten, zoals in de binnenstad van Paramaribo.”

Maaskant is tot de conclusie gekomen dat een groot deel van het Surinaams erfgoed in deplorabele staat verkeert. “Veel gebouwen zijn toe aan ingrijpend herstel of groot onderhoud. Industrieel erfgoed is in verval of wordt ontmanteld.” Erfgoed dat niet meer te redden is, moet naar de mening van de onderzoeker goed worden gedocumenteerd voordat het wordt gesloopt.

Reageer op dit artikel