nieuws

Beginselen van behoorlijk advies

bouwbreed Premium

Adviseurs zijn er in alle soorten en maten, net als de afnemers van hun diensten. Hoe meet je of je een goede te pakken hebt? Als voorbeeld de keuze van een advocaat.

Een goede advocaat _ maar het geldt eigenlijk voor iedere adviseur __ is betrokken, bereikbaar, betaalbaar en bedreven.

ù Betrokken betekent: ergens voor gaan, om de belangen van de klant geven, kwaad kunnen worden maar voldoende afstand kunnen bewaren voor een reele inschatting. U moet geen jaknikker hebben die door u of uw bedrijf geimponeerd is en geen meeloper. Het moet iemand zijn die geinteresseerd is in het proces op de werkvloer, in de precieze toedracht en de personen die daar meer over kunnen vertellen. Iemand met autoriteit en vertrouwen. Niet iemand die zonder noodzaak agressief tewerk gaat. Of iemand die overal maar even gewerkt heeft. U zoekt iemand die weet waar hij over praat en dat laat merken.

ù Bereikbaar houdt in: voor klanten en collega’s. Bereikbaar voor de laatste belangrijke informatie en dus niet weken of maanden uit de lucht zijn, de klanten niet laten wachten, snel en goed reageren en to the point. Dat lange laten wachten immers kan op twee dingen duiden, minachting voor het probleem van de klant of er geen oplossing voor weten en dan maar hopen dat de tijd ook dit heelt. Hoedt u voor een trage advocaat _ of hij regelt zijn werk niet goed of hij is ergens bang voor. Aan de andere kant: al te grote voortvarendheid mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.

ù Betaalbaar is een uurtarief dat gedragen wordt door de zaak en niet andersom. Natuurlijk is er een mechanisme dat inhoudt dat het meer zal kosten als het over veel geld gaat, het snel moet of heel ingewikkeld is. Maar andersom dus ook. Heb niet de illusie dat die hotshot van u de hele zaak zelf doet _ waarom heeft hij anders zo’n leger van medewerkers? Hij is druk wel drukker bezig met het binnenhalen van nieuwe zaken dan met het behandelen van de oude. Soms is young and eager beter dan ervaren maar duur.

ù Bedreven: deskundig op het terrein waarop u hem raadpleegt, op de hoogte van de belangrijke uitspraken en gewoonten. Niet iemand die op uw kosten nog specialist moet worden. Iemand die zijn beperkingen kent en u naar een ander verwijst als u hem iets vraagt dat niet tot zijn specialisme behoort.

Oordelen

Natuurlijk zou het te mooi voor woorden zijn als uw advocaat alle vier eigenschappen in zich verenigt. Twee of drie is al heel mooi. Ik beschreef hierboven de ideale situatie, maar we leven en werken tenslotte in de werkelijkheid. Daarbij is het heel goed mogelijk dat uw advocaat die een of meerdere hierboven genoemde eigenschappen mist, desalniettemin een heel goede is. En ik zal mogelijk nog een aantal belangrijke eigenschappen vergeten zijn.

De vraag is echter, in alle eerlijkheid: kunt u dat wel beoordelen? Eigenlijk zouden, naast de bestaande beginselen van behoorlijk bestuur voor de overheid die in de wet zijn verankerd en de beginselen van behoorlijke bedrijfsvoering voor het bedrijfsleven die sinds een aantal jaren in opmars zijn, ook algemeen geldende en gedragen beginselen moeten komen voor behoorlijke advisering moeten komen. Dan heeft u een kader om het functioneren van adviseurs te toetsen.

Chantalle van Goethem, Rechter te Haarlem

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel

Reageer op dit artikel