nieuws

Apeldoorns Kanaal weer open Bevaarbaar maken voor pleziervaart vergt aanpassing aan bijna alle kunstwerken

bouwbreed

apeldoorn – De gemeente Apeldoorn, het Waterschap Veluwe en de Stichting Apeldoorns Kanaal laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het opnieuw bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal. Het openstellen van de negentiende-eeuwse vaarroute tussen Hattem en Dieren vergt aanpassingen aan bijna alle kunstwerken langs het kanaal.

De Stichting Apeldoorns Kanaal wil de vaarroute heropenen voor de pleziervaart. Het kanaal telt vijftig bruggen, zes sluizen en vier dammen. De bruggen moeten in hoogte worden aangepast of weer beweegbaar worden gemaakt. Van veel ophaalbruggen is de bovenbouw blijven staan, maar het wegdek vervangen door een betonnen plaat. De grootste obstakels vormen echter de lage spoorbrug bij Dieren, de dammen in Apeldoorn voor de rondweg en de overkluizing van de A50 bij Emst.

Een sluis met een verlaagd waterniveau moet een oplossing bieden voor het passeren van de A50. De dammen in Apeldoorn zouden wel doorgang moeten bieden aan de pleziervaart. Om het wegverkeer niet te veel te belemmeren, kan doorvaart op vaste tijdstippen buiten de spits een oplossing zijn.

Behalve aanpassingen aan de kunstwerken moet zo’n 450.000 kuub vervuild slib uit de vaarweg worden gebaggerd. De totale kosten van het project zijn afhankelijk van de gekozen oplossingen, maar bedragen naar schatting enkele tientallen miljoenen guldens.

Spin-off

Het heropenen van het kanaal voor de pleziervaart levert volgens de stichting economische en toeristische spin-off op voor de Veluwe. Bovendien wordt met de nieuwe vaarroute het beroepsverkeer op de IJssel ontlast. Monumentale kunstwerken, zoals sluizen en bruggen, blijven beter bewaard als het Apeldoorns Kanaal nieuw leven wordt ingeblazen.

Het Apeldoorns kanaal is vanaf 1825 voor een groot deel in opdracht van koning Willem I gegraven. Later kwam het kanaal in handen van Rijkswaterstaat. Toen in de tweede wereldoorlog bruggen en sluizen werden vernield en het kanaal de schaalvergroting in het scheepvaartverkeer niet kon bijbenen, werd in de jaren zeventig de vaarweg voor de scheepvaart afgesloten. In 1997 droeg Rijkswaterstaat het Apeldoorns kanaal over aan het Waterschap Veluwe.

Het haalbaarheidsonderzoek, waarvan eind dit jaar het resultaat wordt verwacht, moet uitwijzen of het project technisch en financieel haalbaar is. Ook verkeerseffecten, beheer en onderhoud, ruimtelijke ordening, natuur en milieu en waterbeheer worden in het onderzoek meegenomen. De initiatiefnemers krijgen steun van zowel maatschappelijke organisaties als bedrijfsleven, gemeenten, de rijksoverheid en de Europese Unie.

Reageer op dit artikel