nieuws

Zorgen bij NVOB ‘Aannemers leven bij de waan van de dag’

bouwbreed

Tegen het einde van het gesprek komt de toekomst van de bouwsector in Zeeland ter sprake. Van Kerckhoven, voorzitter van het NVOB-gewest Zeeland, denkt na. Hij weegt zijn woorden zorgvuldig. Maar uiteindelijk komt het hoge woord er dan toch uit: “Ik maak mij daar op dit moment ernstig zorgen over.”

Zeeland is een fantastische provincie, zeggen J.F. van Kerckhoven en C. Flipse, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van het NVOB-gewest Zeeland. “Rust, groen en ruimte, maar de economie zul je er niet warm voor krijgen.”

Het is een koele constatering die volgens Flipse slechts gebaseerd is op de feiten. “Al heel lang wordt geprobeerd bedrijven hier naar toe te trekken. Maar dan moet er wel een goed vestigingsklimaat zijn. De lobby’s vanuit de provincie richting Den Haag zijn tot nu toe niet succesvol geweest. Neem de aanleg van die broodnodige tunnel bij Sluiskil. Dat project wordt in Den Haag stelselmatig doorgeschoven. Op de een of andere manier slaagt Zeeland er niet in een vuist te maken.”

Verstedelijkingsbeleid

In de ogen van beide bouwers is dat echter wel essentieel om Zeeland op te stoten in de vaart der volkeren.

“Anders heeft het ook geen zin een acquisiteur op pad te sturen die bedrijven hier naar toe moet halen. Want die man of vrouw heeft wel enige bagage nodig”, zegt Flipse sceptisch over de plannen van de Stichting Economische Promotie en Acquisitie.

De bouwnijverheid is gebaat bij verhoging van de economische bedrijvigheid. Immers, in het kielzog van de bedrijven komen personeelsleden mee die ook weer moeten wonen. Van Kerckhoven: “En dat betekent voor ons weer werk.”

De kerntaken van de Zeeuwse bouwbedrijven zullen, zo verwacht het gewestbestuur, de komende jaren verschuiven.

Ligt de nadruk momenteel nog op nieuwbouw, door het huidige verstedelijkingsbeleid en de afnemende bevolking zal deze markt verder afvlakken. Van Kerckhoven: “De bouwbedrijven moeten zich in Zeeland dan ook meer op de onderhouds- en renovatiemarkt bewegen.”

Hij geeft toe dat juist de concurrentie met zzp’ers en klusbedrijven in dit segment groot is. “En met de versoepeling van de vestigingswet zal die concurrentie feitelijk alleen maar groter worden”, voorspelt hij.

Volgens Van Kerckhoven moeten de bouwbedrijven zich daarom van klusbedrijven onderscheiden door meer kwaliteit te bieden. “Een professioneler aanpak en betere garanties zijn argumenten waarmee zij de consument ervan kunnen overtuigen dat hij moet kiezen voor een erkend bouwbedrijf. Dat juist het overtuigen van die consument

– die vooral op zijn portemonnee let – niet simpel is, zal duidelijk zijn. Maar het is de enige manier.”

Strategie

Het benchmark-onderzoek van het Limburgse NVOB toont aan dat de deelnemende bouwbedrijven zich niet of nauwelijks met bedrijfsstrategie bezighouden. Volgens Flipse is dat in Zeeland niet anders. “Aannemers, het woord zegt het al, nemen werk aan. Ze leven bij de waan van de dag. En, eerlijk is eerlijk, het gaat iedereen nu ook voor de wind. Het is dan lastig ze te vertellen dat het moeilijker zal worden, terwijl de bedrijven niet weten hoe ze al het werk klaar moeten krijgen. Je kunt bouwers adviseren, dat doen we zoveel mogelijk, maar uiteindelijk is het toch aan de ondernemer zelf om iets met dat advies te doen.”

Verwijt

Van Kerckhoven zucht. Hij bestudeert de cijfers van het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB).

De gewestvoorzitter kan zich vinden in het gros van de constateringen van het EIB. “De nieuwbouw zal teruglopen. De industrie en ook onderhoud- en renovatie zullen nog wat meer stijgen, maar dan hebben we het voor Zeeland wel gehad. Ik maak me daar wel zorgen over…Maar niemand kan ons later verwijten dat we niet hebben gewaarschuwd.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels