nieuws

Ziekenhuizen vaak bij oplevering al te klein

bouwbreed

Zodra streekziekenhuis De Gelderse Vallei zijn deuren komende zomer heeft geopend, dient bestuursvoorzitter A. van Alphen de uitbreidingsplannen in bij het college van ziekenhuisvoorzieningen. Reden: de nieuwbouw is van meet af aan te klein.

De nieuwe organisatie begint met uitplaatsing van de administratie naar een kantoor op een belendend bedrijventerrein.

“We openen in het jaar 2000 een ziekenhuis dat gebouwd is op basis van de status quo van 1992. Toen is de verklaring van geen bezwaar afgegeven en is de situatie gefixeerd: 605 bedden maal 93 vierkante meter”, licht Van Alphen de situatie toe.

Wet- en regelgeving omtrent ziekenhuisbouw zijn zodanig, dat de nieuwbouw bij opening vaak al een maat te klein is. Zeker in de Gelderse Vallei, waar groeigemeenten als Ede en Veenendaal voor een aanwas van duizenden patiënten zorgen. Ook het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem bleek enkele jaren geleden bij de opening al te klein. Ziekenhuisbouwers mogen geen rekening houden met een groeiprognose.

Eigen regio

De nieuwbouw van het streekziekenhuis in Ede komt voort uit de fusie van vier kleinere ziekenhuizen in de gemeenten Ede, Wageningen en Veenendaal.

Doel was de patiënten in de eigen regio een ziekenhuisvoorziening van formaat te bieden. Dan zouden patiënten niet langer zijn aangewezen op ziekenhuizen in Arnhem, Utrecht of Tiel. En inderdaad, zelfs nog voor de nieuwbouw open is, groeit de patiëntenstroom en als gevolg daarvan het specialistenteam van het ziekenhuis. Bovendien melden zich organisaties als Riagg, Kruisvereniging en huisartsen, die graag in het ziekenhuis met het ziekenhuis willen samenwerken.

“Wij hadden die groei voorzien”, zegt Van Alphen, “maar de wet- en regelgeving staat ons niet toe zo’n groeiprognose mee te nemen in de nieuwbouw. Je mag nieuw bouwen voor de situatie zoals die bestaat op het moment dat je de vergunning krijgt. En dan duurt de bouw dus altijd te lang. Tegen de tijd dat je de deuren kunt openen, zijn de plannen al door de werkelijkheid ingehaald. Het bedrijfsleven houdt bij vernieuwing altijd rekening met groei. Dat wij dat uit oogpunt van kostenbeheersing niet mogen, kan ik tot op zekere hoogte begrijpen. Maar als je, zoals wij, in een groeiregio zit en bovendien de doorverwijzing naar andere ziekenhuizen wilt verminderen, is het toch duidelijk dat je van een groeiprognose moet uitgaan.”

Uitgebouwd

De Raad van Bestuur heeft dat duidelijk wel gedaan: in de oorspronkelijke opdracht aan de architect lag acht jaar geleden de toekomstige uitbreiding al opgesloten. Zonder de huidige nieuwbouw geweld aan te doen, kan het ziekenhuis worden uitgebouwd. De Raad van Bestuur dient de uitbreidingsplannen deze zomer al in. Op zijn vroegst in 2005 is zo’n uitbreiding gerealiseerd. Maar zolang wet- en regelgeving niet veranderen, hollen de feiten harder dan plannen.

‘Bij opening al uitbreidingsplan indienen’

Reageer op dit artikel