nieuws

Watergedragen verven op termijn beter

bouwbreed

Over de kwaliteit van watergedragen verfsoorten ten opzichte van de traditionele verven bestaat de nodige twijfel. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, voerde SHR Hout Research de afgelopen vijf jaar een fundamenteel onderzoek uit naar het gedrag van watergedragen verf op hout. Het blijkt dat de duurzaamheid van deze verfsoorten op termijn beter is, mits zorgvuldig wordt gewerkt.

Mede onder invloed van stringente regelgeving, neemt het gebruik van oplosmiddelarme verven snel toe. Momenteel is ongeveer een kwart van de bouwlakken en -verven oplosmiddelarm. Desondanks is de industrie nog altijd sceptisch.

De Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) laat al sinds jaren watergedragen verven een speciale test ondergaan. Deze is nodig om verven in KOMO-gecertificeerde houten producten te mogen gebruiken. Omdat meer fundamentele kennis over onder meer het gedrag en de duurzaamheid van watergedragen verf ontbrak, begon SHR Hout Research vijf jaar geleden een onderzoek naar de wisselwerking tussen hout en verven met een laag organisch oplosmiddelgehalte. Het onderzoek is onlangs door onderzoeker en hoofd van de SHR-sectie Coatings Mari de Meijer afgesloten met een dissertatie.

In zijn proefschrift gaat De Meijer vooral in op het indringen van watergedragen en andere verfsoorten in het hout en de effecten daarvan op onder andere de duurzaamheid en het doorlaten van vocht. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat er duidelijke verschillen zijn in de mate waarin verf het hout binnendringt. Hoe dieper, hoe beter de hechting. Watergedragen acrylaatdispersies dringen nauwelijks in, alkydemulsies iets beter, oplosmidddelrijke of high solid coatings dringen het diepst door in de houtvezels.

Volgens de onderzoeker ontstaat dit verschil vooral door stijging van de viscositeit van de verf bij droging. Om watergedragen verven met een spuit of kwast te kunnen verwerken, wordt een verdikkingsmiddel toegevoegd. Dit beïnvloedt de opname van de verf negatief. Eerst trekken de waterdeeltjes in het hout, waarna een dikke pasta overblijft die moeilijk hecht. Op basis van deze kennis adviseert De Meijer om in elk geval de eerste verflaag niet te spuiten, maar bijvoorbeeld te flowcoaten, te sproeien of te dompelen. Voorwaarde is wel dat het hout goed droog is.

Mits de coating zorgvuldig is aangebracht, constateerde De Meijer geen fundamentele verschillen in kwaliteit. “Vochtproblemen treden vooral op als de kopse kanten niet goed zijn behandeld of afgewerkt”, concludeert hij. “Welke verf wordt gebruikt is daarop niet of nauwelijks van invloed.”

Op de langere duur is wel een duidelijk verschil te zien. Traditionele verfsoorten zijn in het begin beter: ze drogen snel en bieden binnen korte tijd goede bescherming. Na verloop van tijd worden ze echter bros en onder de spanningen in het hout kan de verflaag barsten, wat weer tot het doorlaten van vocht leidt. Watergedragen verf is in het begin kwetsbaarder, het duurt langer voor zich een stabiele laag vormt. In de loop der tijd wordt het product echter beter en verliest het amper aan elasticiteit. Om daar optimaal van te kunnen profiteren, is een zorgvuldige behandeling essentieel.

Voorzichtig

De Meijer: “Omdat het langer duurt voor een stevige laag is gevormd, moet voorzichtig worden omgesprongen met kozijnen of deuren. Het is verstandig ze wat langer in de fabriek te laten drogen en ook op de bouwplaats niet direct bloot te stellen aan vervuiling. De kopse kanten en verbindingen moeten extra worden beschermd, omdat die de meeste problemen kunnen geven. Doe je dat, dan scoort watergedragen verf beter dan de oplosmiddelrijke. Daar komt bij dat de laatste categorie technisch is uitontwikkeld. Watergedragen verven zijn nog volop in ontwikkeling en worden alleen maar beter. Technisch of kwalitatief is er daarom geen enkel bezwaar om oplosmiddelarme verfsoorten te gebruiken.”

In een vervolg op het onderzoek voert de SHR nog een praktijktest uit met verschillende verfsoorten. Door monsters bloot te stellen aan weer en wind, moet blijken of de uitkomsten uit het onderzoek ook in de praktijk opgeld doen.

Twee microscopische opnamen van verf op hout. De diep ingedrongen verf is een high solid (links). De andere is een watergedragen verf.

Reageer op dit artikel