nieuws

Vinex-bouw komt maar niet op gang AVBB concludeert: er zijn 61.430 huizen te weinig gebouwd

bouwbreed Premium

den haag – De Vinex-bouwproductie blijft fors achter bij de prognoses. Hadden volgens de planningen eind vorig jaar 286.700 huizen moeten zijn gerealiseerd, in werkelijkheid zijn dat er ‘slechts’ 225.210. Een tekort van 61.430 woningen. Worden daarvan de huizen afgetrokken die buiten Vinex zijn gebouwd, dan prijkt er een verschil met de prognoses van 43.390 woningen.

“We moeten simpelweg constateren dat we niet kunnen plannen”, verzucht J.W. Schreurs van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). Hij is een van de onderzoekers die in de jongste Nieuwsbrief Vinex van het AVBB deze cijfers boven water tilt. “De totale Vinex-productie blijft gewoon nog verder achter dan aanvankelijk was aangenomen. De achterstand in de periode 1995-2000 bedraagt nu dus circa 43.000 woningen. Dat zijn er 10.000 meer dan een half jaar geleden nog werd aangenomen.”

Als belangrijkste reden voor het achterblijven van de bouwproductie noemt het AVBB de vertragingen door slepende procedures rond verschillende locaties. “Saendelft met zijn problemen rond het Forbo-terrein en Zoetermeer met Oosterheem zijn daarvan natuurlijk de bekendste. De productie in Oosterheem had normaal vorig jaar gewoon kunnen meetellen, maar schuift nu door naar dit jaar.”

Niet dramatisch

Overigens moet volgens de onderzoeker over de prognoses niet “al te dramatisch” worden gedaan. Schreurs: “Uiteindelijk zullen die huizen wel worden gebouwd. Alleen het moment dat de bouwcijfers worden gehaald, wordt in tijd steeds opgeschoven.”

Opmerkelijk is overigens wel dat de cijfers van het AVBB niet overeenkomen met de cijfers uit de voortgangsbrief van het ministerie van VROM. Er zit een verschil van ruim 13.000 woningen in de becijferingen van VROM en het AVBB. “Je ziet steeds dat VROM voortdurend optimistischer is dan in werkelijkheid blijkt. Al sinds het begin van de Vinex-productie worden de planningen niet gehaald”, zegt Schreurs. “VROM zegt dan steeds dat die achterstanden wel worden ingelopen. Nu, dat blijkt dus niet het geval.”

Als ‘bewijs’ noemt Schreurs hiervoor de afgifte van het aantal bouwvergunningen. In de voortgangsbrief ging het ministerie van VROM er nog van uit dat in 1999 de afgifte van 103.000 bouwvergunningen zou worden gehaald. Het CBS komt uiteindelijk niet verder dan een daadwerkelijke uitgifte van ‘slechts’ 87.000 bouwvergunningen.

Volgens het AVBB is dat aantal eenvoudigweg niet hoog genoeg om de opgelopen achterstanden weg te werken. “We moeten door dit signaal simpelweg constateren dat de productie niet te plannen valt”, voegt Schreurs er koeltjes aan toe.

Provincies

In de provincie Zuid-Holland loopt de bouw nog het meest achter. Met respectievelijk een tekort van 9180 en 10.860 huizen zijn stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam de schuldige voor de afwijking van 20.690 in het nadeel van de prognoses.

De provincie Noord-Holland is met een tekort van 14.735 ten opzichte van de Vinex-taakstelling goede tweede. Noord Brabant

(-11.028) en Gelderland (-9017) volgen. Van de Randstadprovincies doet Utrecht met als grootste bouwlocatie Leidsche Rijn het nog het minst slecht: een tekort van 6935 huizen.

Maar het is niet overal kommer en kwel. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland hebben allemaal meer gebouwd dan de bedoeling was.

Reageer op dit artikel