nieuws

Verzekering vertragingsrisico drukt prijs onderbouw

bouwbreed

De aannemerscombinaties die in de markt waren voor de onderbouw voor de HSL-Zuid zaten met hun offertes tussen de één en twee miljard hoger dan de 4,15 miljard gulden die nu met minister Netelenbos van verkeer is overeengekomen. Een 48 miljoen gulden kostende verzekering, waarmee het risico van vertraging van de bouw is afgedekt, heeft ertoe bijgedragen dat de prijs is gezakt. Aannemers en overheid hebben de polis gezamenlijk afgesloten.

Dit verklaarde minister Netelenbos tijdens een debat met de Tweede Kamer over de voortgang van de plannen voor aanleg van de twee hogesnelheidslijnen in Nederland, van Amsterdam via Rotterdam naar België en Frankrijk (HSL-Zuid) en van Amsterdam via Utrecht en Arnhem naar Duitsland (HSL-Oost).

Deze week kwam het tot een principe-overeenkomst voor de aanleg van de onderbouw van de HSL-Zuid. Dat gebeurde na langdurig getouwtrek over de prijs. Al in september had de minister de Nederlandse aannemerij ervan beschuldigd te overvragen. Ze besloot de procedure om tot een contract te komen voor het noordelijk deel van de HSL-Zuid stop te zetten en een nieuwe aanbesteding te starten. Daarbij riep ze nadrukkelijk de buitenlandse aannemersbedrijven op mee te dingen.

Arbitrage

De Raad van Arbitrage floot de bewindsvrouw uiteindelijk terug en dwong haar naar de onderhandelingstafel. De gesprekken die volgden, hebben ertoe geleid dat vijf consortia, bestaande uit werkmaatschappijen van Ballast Nedam, Boskalis, HBG, Heijmans, NBM-Amstelland, Van Oord ACZ, Strukton, Volker Wessels Stevin en het Duitse bedrijf Philipp Holzmann, een principe-akkoord bereikten over de vijf contracten.

Minister Netelenbos erkende dat het bouwproces door vertragingen onder tijdsdruk is komen te staan en dat de prijs als gevolg hiervan hoger uitvalt. De bouwers hebben volgens haar echter de garantie gegeven dat de lijn in 2005 kan worden opgeleverd. Inmiddels ziet het er wel naar uit dat de kosten enkele honderden miljoenen hoger liggen dan geraamd in het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport.

Zowel CDA als VVD maakte de minister daarom duidelijk dat ze een oplossing moet zien te vinden voor dit probleem. Die mag niet ten koste gaan van ander infrastructurele werken. In feite komt de boodschap erop neer dat Netelenbos bij haar collega Zalm van Financiën om geld moet vragen.

Overigens wilde de minister van Verkeer en Waterstaat de balans van de budgetoverschrijding nog niet opmaken. “Ik kom nu toe aan de aanbesteding van de bovenbouw. Op 24 maart moeten alle aanbiedingen binnen zijn. Omdat daarbij ook het providerschap voor de infrastructuur zit, moet die procedure geld opleveren. De tekorten hangen dus af van de opbrengst van deze tenderprocedure”, verklaarde Netelenbos.

Bezorgd

Hoewel de Tweede Kamer bezorgd is over de oplopende kosten, heerste onder de fracties vooral tevredenheid over het feit dat het toch gelukt is tot een principe-overenkomst te komen met de bouwers. Alleen GroenLinks uitte felle kritiek. Kamerlid Van der Steenhoven concludeerde dat de aannemerij had geprobeerd de overheid een kunstje te flikken met de hoge inschrijvingen.

Netelenbos nam het op voor de bouwers. “Het is niet juist om te spreken van een kunstje flikken. De bouw had het moeilijk met de nieuwe Design & Construct-contracten. De bedrijven waren onzeker over de vraag hoe de risico’s moesten worden afgedekt.”

Op pagina 3: Tweede Kamer nog niet van plan HSL-Oost af te serveren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels