nieuws

Verrassend snel akkoord over cao voor stukadoors

bouwbreed

den haag – Werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over de stukadoors-cao. Beide partijen zijn tevreden over de gemaakte afspraken. “Het is een evenwichtig akkoord’, zegt onderhandelaar G. Verhoef van de Bouw- en Houtbond FNV. “Het is een cao die er mag zijn”, zegt werkgeversonderhandelaar J.J.F. van der Kant. Hij benadrukt dat de verhoudingen met de vakbonden weer goed zijn.

Een kleine twee weken geleden dreigden de bonden nog met acties, met name omdat de werkgevers de prijscompensatie wilden afschaffen. Actiepamfletten circuleerden al op de bouwplaatsen.

Kort daarop zochten de werkgevers toenadering. De bonden reageerden positief op die handreiking en informeel overleg effende de weg voor een definitieve overeenkomst.

Redelijk

De achterbannen van de sociale partners moeten nog hun fiat geven. L. Raadgever van de Hout- en Bouwbond CNV zegt op dat punt geen problemen te verwachten. Raadgever meent dat in de nieuwe cao sprake is van “redelijke loonsverhogingen”.

De cao voor de circa 14.000 werknemers in het stukadoors-, afbouw- en terrazzo/vloerenbedrijf heeft een looptijd van twee jaar, tot en met 31 december 2001. Vanaf 24 april geldt een loonsverhoging van 2 procent (bovenop de prijscompensatie) en per 1 januari 2001 komt er 1 procent bij. Vanaf 23 april volgend jaar volgt opnieuw een verhoging van 1 procent.

Blij

Van der Kant is blij met een cao voor twee jaar. De bonden hadden de voorkeur gegeven aan een eenjarige overeenkomst. De werkgeversonderhandelaar en voorzitter van de Nederlandse Aannemers Vereniging van Afbouw- en Stukadoorswerken (Navas) is eveneens tevreden met de afspraken over lastenverlichting voor de werkgevers. De werkgeverspremie voor het vut/vroegpensioenfonds gaat met ingang van volgend jaar met 0,5 procent omlaag. Door onder meer de zachte winter kan de werkgeverspremie van het Risicofonds (vorstverlet) vanaf juli met een 1 procent omlaag.

De eindejaarsuitkering voor wao’ers gaat omhoog van 1000 naar 1250 gulden. Werknemers van 57 jaar en ouder krijgen drie extra seniorendagen. Een novum is dat werknemers recht krijgen op tien dagen doorbetaald verlof bij stervensbegeleiding van huisgenoten. Bij ongepast gedrag kan de werkgarantie voor leerlingen worden beeindigd.

Het recht op deeltijd en een vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en ouder staan niet in de cao. Beide punten kunnen in overleg wel op ondernemingsniveau worden geregeld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels