nieuws

Verdere concentratie in aluminium

bouwbreed

Alcan mag Alusuisse wel overnemen, maar onder strikte voorwaarden. Een poging om ook Pechiney in te lijven, heeft Alcan zelf stopgezet. Anders had de Europese Commissie dat gedaan.

De pogingen van de Canadese aluminiumproducent Alcan om enigszins in de buurt te blijven van ’s werelds grootste branchegenoot Alcoa/Reynolds dreigen schipbreuk te leiden bij de Europese Commissie.

Alcan, met een smeltcapaciteit van 1661 miljoen ton aluminium de derde producent ter wereld, moet een aantal activiteiten van Alusuisse (254 miljoen ton) afstoten alvorens het Zwitserse bedrijf mag worden overgenomen, zo heeft mededingingscommissaris Mario Monti beslist na een diepgaand onderzoek.

Alcan wilde daarnaast ook branchegenoot Pechiney overnemen. Daarvan heeft het bedrijf echter voorlopig afgezien nadat definitief duidelijk was geworden dat Monti daarmee niet akkoord zou gaan.

Eisen

Alcan zal nu met nieuwe overnamevoorstellen komen die, zo hoopt het bedrijf, wel voldoen aan de eisen van Brussel. Gezamenlijk zouden de drie een capaciteit krijgen van 2742 miljoen ton.

Op die manier hoopte Alcan Alcoa en Reynolds (beide Verenigde Staten) bij te houden die al eerder een fusie hebben aangekondigd. Gezamenlijk hebben die twee een capaciteit van 4256 miljoen ton. Over die fusie zal overigens in mei een beslissing moeten worden genomen door de Amerikaanse mededingingsautoriteit.

De houding van de Commissie over de overnames is mede ingegeven door de vervlechting die er is binnen de aluminiumindustrie. Zo heeft Alcan een 50-procentsbelang in het Duitse Alunorf, ’s werelds grootste koud- en warmwalserij ter wereld. De andere 50 procent is in handen van de Duitse aluminiumproducent VAW, dat door moeder Viag in de etalage is gezet. Corus (Hoogovens en British Steel) heeft daarop een oogje.

Schaalvergroting

De fusies passen in de wereldwijde herstructurering binnen de staal- en aluminiumindustrie. Gezocht wordt naar schaalvergroting om op die manier efficiencyvoordelen te behalen bij de productie. Een soortgelijke consolidatie vindt wereldwijd in de autoindustrie plaats, één van de belangrijkste afnemers van de aluminiumproducenten.

Reageer op dit artikel