nieuws

Van sloop geredde kerk sierstuk voor De Pijp Gebouw herbergt na restauratie kerk- en kantoordeel

bouwbreed

amsterdam – De Oranjekerk op de hoek van de Van Ostadestraat en de 2de van de Helststraat in De Pijp in Amsterdam hoort er weer helemaal bij. Na gered te zijn van de sloop, is vanaf oktober 1998 hard gewerkt aan de restauratie. De feestelijke heropening vindt plaats komende vrijdag.

De kerk is gebouwd in 1902 naar een ontwerp van architect Posthumus Meyes en eigendom van de Hervormde Gemeente Amsterdam. In 1995 waren er vergaande plannen om het gebouw met de grond gelijk te maken.

Door protesten en inzet van het stadsdeel De Pijp en wijkbewoners zijn de plannen om er een woonpand neer te zetten met een klein kerkgedeelte, gewijzigd in een restauratieplan waarin de bestaande kerk opnieuw is ingedeeld. Deze heeft nu een kerkdeel gekregen en een deel voor kantoren. De plannen zijn gemaakt door architect Hans Wagner, onder toezicht van monumentenzorg.

Licht

De buitenzijde is geheel gerestaureerd, met enkele weinig in het oog springende wijzigingen, zoals extra ramen op ooghoogte in de zuidgevel. Dit in verband met de eisen voor de lichttoetreding in de kantoren op de begane grond. In de noordgevel zijn twee iets uitgebouwde tuindeuren gekomen.

Ook de entree van het kerkgedeelte is verplaatst en wel van onder de grote toren naar de Noordwesthoek. Het open gedeelte voor de ingang wordt afgesloten door een hekwerk, dat is ontworpen door beeldend kunstenaar Ruudt Peters. Samen met interieurarchitect Leo Versteylen was Peters tevens betrokken bij de inrichting van het kerkgedeelte.

Kantoren

De entree van de kantoren bevindt zich aan de Van Ostadestraat. De restauratie is een gezamenlijk project van de Hervormde Gemeente als eigenaar, het Amsterdams Monumentenfonds, dat nu is samengevoegd met Stadsherstel Amsterdam NV en het Bouwbedrijf F.W. Onrust BV uit Zaandam.

Als eerste zijn de gaanderijen en de vloer op de begane grond gesloopt, waarna een fundering op buispalen is gemaakt om de betonelementenvloer op de begane grond te dragen, alsmede de staalconstructie met de staalplaatvloeren voor de entresol beganegrond op 3000+, eerste verdieping op 6000+en de entresol eerste verdieping op 9000+te dragen.

Wand

Tussen het kerkdeel en de kantoren is een ruimtescheidende wand aangebracht. Vanaf de eerste verdieping in de kantoren kan het gehele gewelfde houten plafond worden overzien, omdat de entresolvloeren aan de zuid -en noordgevel vrij van de gevels zijn aangebracht.

Ongeveer 90 procent van de glas-in-loodramen is vernieuwd, die in het kantorengedeelte kregen gelaagde voorzetramen. Het pannendak is geheel opnieuw aangebracht met behulp van de bestaande pannen. De zogeheten ‘kruizen’ van groen geglazuurde pannen zijn weer in het juiste patroon teruggebracht.

Van de grote toren is de leibedekking opnieuw aangebracht, het spitsornament met de vergulde bol prijkt weer als nieuw boven op de toren. Ook het uurwerk met de wijzers is opgeknapt en loopt sinds jaren weer.

Vlieringtoren

De kerk is tevens voorzien van een zogeheten vierlingtoren op het kruis van het dak. Op deze toren zijn nieuwe leipannen aangebracht. Het loodwerk is deels vervangen en deels hersteld. Ook hier pronkt het spitsornament weer.

Alle goten zijn vernieuwd. Zowel het hout als het zinkwerk en de dakkapellen zijn ontdaan van de ‘single’ bedekking en van de orginele leipannen voorzien. De gevels zijn licht gestraald en grotendeels van nieuw voegwerk voorzien.

Kleur

Het kerkgedeelte is grondig gewijzigd met schuin geplaatste en gebogen wanden. Onder de grote ramen in de westgevel is de vieringtafel gesitueerd, wat een mooie lichtinval oplevert. Boven deze grote kerkramen op een vide is door de architect een gebogen tongewelf ontworpen van een lichte staalconstructie, bekleed met zogeheten strekgaas met aan weerszijden een vloergedeelte.

Het kerkgedeelte is gescheiden van de inloopruimte door een gebogen staalframe-vouwwand bekleed met lichtgroen, doorzichtig acrylaat. De vloer van het kerkdeel is belegd met ‘Indiase leisteen’ in een paars-groenkleurige sortering. De vloer van de inloopruimte en een entresolvloer zijn belegd met paarskleurige delen van de houtsoort ‘purperhart’, wat samen met de natuursteenvloer en de in zachtgeel geschilderde wanden een mooi effect geeft.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels