nieuws

Utrecht werkt aan sociale samenhang

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Utrecht investeren in 2001 13,7 miljoen gulden extra in het stedelijk en landelijk gebied. De maatregel staat in de Kadernota 2001. Die reserveert volgend jaar 42,8 miljoen voor nieuw beleid. Provinciale Staten bespreken op 22 mei de voorstellen van het college.

Aan de orde komen dan ook de plannen voor de volkshuisvesting. GS wil de komende jaren meer sociale samenhang aanbrengen in dorpen en steden. De wensen van een groeiende groep ouderen spelen een belangrijke rol bij het inrichten van bouwlocaties.

Ook het recreatieve net van fietspaden en de verdere ontwikkeling van de Hollandse Waterlinie worden aangepakt. Gelden gaan verder naar de herstructurering van bedrijventerreinen en naar intensivering van het ruimtegebruik. Het college waarschuwt voor een dreigend tekort aan duurzame bedrijven- en kantorenterreinen.

Voor de bereikbaarheid reserveert GS 15,6 miljoen gulden. Te denken valt aan het oplossen van de problemen die zich rond de A28, A27 en A1 voordoen. Utrecht investeert voorts in het groot onderhoud van asfaltverhardingen.

Reageer op dit artikel