nieuws

Utrecht gaat door met centrumplan Miljardenproject niet kansloos na afhaken Jaarbeurs en Winkelbeleggingen Nederland

bouwbreed

utrecht – Utrecht hoeft vooralsnog niet bang te zijn dat de honderden miljoenen aan rijkssubsidie verloren gaan nu twee private partners uit het Utrecht Centrum Project (UCP) zijn gestapt.

Voor het Rijk verandert volgens woordvoerder M. van der Vussen van Rijkswaterstaat voorlopig niets in de onderhandelingspositie over de plannen voor een ingrijpende verbetering van Hoog Catharijne en het station.

Zondag staakten Winkelbeleggingen Nederland (WBN), de eigenaar van Hoog Catharijne, en Jaarbeurs Utrecht hun deelname aan het verbeteringsproject, waarin verder NS Vastgoed en de gemeente Utrecht participeren. Zij wensen niet op te draaien voor de extra kosten voor inrichting van de openbare ruimten rond Hoog Catharijne en het Centraal Station als gevolg van tegenvallende rijkssubsidies.

Utrecht krijgt voor de inrichting niet meer dan 120 miljoen gulden van het ministerie van VROM. Ook zou de gemeente nog kunnen rekenen op diverse andere subsidies, oplopend tot maximaal 70 miljoen gulden. Gerekend was echter op een rijksbijdrage van 240 miljoen gulden. Er rest dus nog een gat van minimaal 50 miljoen. Utrecht heeft dat geld onder meer nodig om het water te kunnen terugbrengen in de singels die in de jaren zestig zijn gedempt.

Winkels

Een oplossing voor het probleem was de bouw van extra kantoren en winkels aan de Jaarbeurszijde van het station. Maar daarmee wenste de eigenaar van Hoog

Catharijne uit concurrentieoverwegingen niet akkoord te gaan. Een andere oplossing zou zijn dat het Rijk wordt toegevoegd aan de partijen die risico dragen. Onderhandelingen hierover liepen eind vorig jaar spaak.

De gemeente Utrecht gaat er niet van uit dat het UCP als verloren moet worden beschouwd nu WBN en Jaarbeurs uit het project zijn gestapt. Samen met NS Vastgoed wil de gemeente de kar nu gaan trekken.

Het is de bedoeling dat de afgeslankte organisatie op contractbasis ook de opgestapte partners blijft betrekken bij delen van het project. Uitgangspunt blijft het definitief stedenbouwkundig ontwerp voor het Centrum Plan, dat de vier partijen samen hebben gemaakt.

Dat ontwerp is en blijft ook de basis voor de onderhandeling met het Rijk over subsidies. De definitieve contracten hiervoor zijn nog niet gesloten. Het maakt de rijksoverheid echter niet uit of de plannen worden gedragen door twee of door vier partijen. “We treden in overleg met de overgebleven partijen. Wat ons betreft gaan de onderhandelingen gewoon door. Over de inhoud daarvan doen we verder geen mededelingen”, verklaart woordvoerder Van der Vussen.

Knooppunt

Behalve op de miljoenen voor de openbare ruimte kan het UCP tot nu toe ook rekenen op een bijdrage van 336 miljoen gulden van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de ontwikkeling van het knooppunt voor de bouw van de nieuwe openbaar-vervoerterminal.

Dat geld is gereserveerd in het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport (MIT). Hetzelfde geldt voor de bijdrage van 30 miljoen gulden voor de aanleg van de zuidertunnel onder het spoorwegemplacement. Voor realisatie van het totale project rekent UCP op een bedrag van ruim vier miljard gulden.

Op pagina 3:

ù Utrecht Centrum Project ligt niet voor het eerst onder vuur.

ù Jaarbeurs krijgt zwartepiet.

Reageer op dit artikel