nieuws

Studenten ronden opleiding af met praktijkopdracht

bouwbreed

Jonge mensen met een technische opleiding? Je moet ze met een kaarsje zoeken. En als er dan eindelijk een wordt gevonden dan blijkt veelal dat opleiding en praktijk ver van elkaar afstaan. Om dat probleem op te lossen hebben de Provincie Noord-Holland, Ballast Nedam Grond en Wegen en de Hogeschool Alkmaar de handen ineen geslagen.

Drie eindejaars studenten van de hogeschool zijn bij wijze van afstudeeropdracht aan de slag gegaan met het oplossen van een knellend verkeersprobleem bij Anna Palowna. Precies gezegd: ze ontwerpen een rotonde voor de plek op de N249 waar de Molenvaart en de Kerkweg elkaar kruisen. “Een levensgevaarlijk kruispunt waar diverse zware ongevallen zijn gebeurd”, licht W. Romkes toe. Hij is hoofdconstructeur van de afdeling Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland. “Die rotonde zal in de herfst ook daadwerkelijk worden aangelegd.”

Het idee om studenten te laten afstuderen op een praktijkopdracht komt van H. Brouwer, als extern deskundige betrokken bij de examens van de Hogeschool Alkmaar en in het dagelijks leven commercieel manager van Ballast Nedam Grond en Wegen. “Afstudeerprojecten missen vaak aansluiting bij de praktijk. Een strikt theoretische opdracht heeft als nadeel dat zaken die er op papier heel goed uitzien in werkelijkheid niet blijken te werken. Daarom bedacht ik dat het goed zou zijn om iets te organiseren met een hoog realiteitsgehalte. Een opdracht kortom die aansluit op de beroepspraktijk.”

Kennis

Romkes, die hij tijdens een bijeenkomst van de Hogeschool Alkmaar ontmoette, dacht er al net zo over en samen ontwikkelden ze het plan. De studenten gaan gedurende drie maanden werken op het provinciehuis. Ze krijgen daar een eigen ruimte en mogen gebruik maken van alle kennis die bij de provincie in huis is. Met andere woorden, als er iets niet duidelijk is, kunnen ze via Romkes een beroep doen op ambtenaren die op een bepaald gebied deskundig zijn.

Toen ze het plan presenteerden, besloten alle partijen mee te werken. Bovendien is afgesproken dat als deze werkwijze succesvol verloopt, er vaker gebruik van zal worden gemaakt.

Uiteindelijk zijn er meerdere doelen mee gediend. Romkes: “De studenten doen praktijkervaring op. Bovendien wordt hun ontwerp straks ook echt uitgevoerd. Daar komt bij dat zowel de provincie als Ballast Nedam kunnen kijken of er bij de studenten misschien potentiële werknemers zijn. Technisch geschoold personeel is momenteel moeilijk te vinden.”

Keuze

De suggestie dat beide partijen dus vissen in dezelfde vijver, wordt van de hand gewezen. “Iemand die heel goed past in een baan bij de provincie hoeft niet perse ook geschikt te zijn voor een baan in het bedrijfsleven”, zegt Brouwer. Romkes knikt: “Bovendien hebben studenten in het laatste stadium van hun opleiding hun keuze voor de overheid of het bedrijfsleven doorgaans al gemaakt.”

‘De rotondewordt ook echt aangelegd’

Reageer op dit artikel