nieuws

Schaderegeling voor calamiteitenpolders

bouwbreed

rijswijk – Staatssecretaris De Vries (Waterstaat) is bereid een schaderegeling op te stellen voor bewoners in de toekomstige calamiteitenpolders. Deze polders lopen bij zeer hoge waterstanden kunstmatig onder, om ongewenste overstromingen elders te voorkomen.

Als mensen schade oplopen door een gecontroleerde overstroming, moet daar in goed overleg compensatie voor worden gevonden, vindt De Vries.

Hoe de regeling er precies gaat uitzien, noemt zij nog onderwerp van gesprek. Eerst moeten de plannen voor de calamiteitenpolders in het kabinet (voorjaar) en de Tweede Kamer (najaar) worden besproken.

Vooruitlopend op het debat is Tweede-Kamerlid Herrebrugh (PvdA) gisteren met een alternatief plan gekomen, dat de noodzaak voor calamiteitenpolders vermindert. Hij wil laten onderzoeken of er minder rivierwater via Rijn en Waal kan stromen, maar meer via de IJssel naar het IJsselmeer. Herrebrugh denkt aan een soort schuif in het water bij bijvoorbeeld Pannerden, die rivierwater de ene ofwel de andere kant op stuwt. Hij vermoedt dat het eenvoudiger is het waterpeil in het IJsselmeer een meter te verhogen, dan de calamiteitenpolders te laten onderlopen.

Hij steunt overigens het idee van De Vries om in nood enkele polders te laten onderlopen. Of de beoogde gebieden ook de beste zijn, kan hij nog niet beoordelen. “Maar een blik op de kaart en je ziet dat je onvermijdelijk in deze buurt moet zoeken”, concludeert Herreburgh.

Hij wijst erop dat de overheid eind 1998 al de Tusschenklappenpolder bij Groningen onder water zette, om waterdruk elders te verminderen. Herrebrugh meent dat de overheid hier een kans heeft laten liggen om steun te winnen voor de calamiteitenpolders: “De overheid had ruimhartig schade moeten vergoeden, maar hier begon eindeloos gesteggel en kortzichtig geneuzel over de schade. Typisch Nederlands.”

Reageer op dit artikel