nieuws

Rekeningrijden

bouwbreed Premium

De vergelijking van autoverkeer met het gedrag van water, die prof. H. de Ridder maakt in Cobouw 27 maart, levert een frisse kijk op de problematiek van files en een mogelijke oplossing. Echter, het denken in deze richting heeft een belangrijke tekortkoming. Ook De Ridder gaat uit van een technische oplossing: transferia ver buiten de stadscentra in combinatie met uitgebreid openbaar vervoer. Wat in bijna elke publicatie omtrent de fileproblematiek wordt vergeten is de marketing: hoe verkoop ik dit aan de bevolking en hoe bereik ik dat de bevolking (automobilisten) een oplossing accepteert.

Mijn idee is om alle gebruikers van de autobanen in de spitsuren te laten betalen in de vorm van een Autobaanvignet. Daarbij is het absoluut verboden dat andere rijders gebruik kunnen maken van deze autobanen. De opbrengst van deze vignetten kan worden ingezet om het openbaarvervoer sterk uit te breiden. Hierdoor accepteert de automobilist nog steeds niet de hogere prijs van het autorijden en zal zeer zeker blijven rijden. Maar als het openbaar vervoer vrijwel gratis wordt, is de kans zeer groot dat hij er wel gebruik van maakt.

Stel dat het openbaar vervoer jaarlijks tien miljard gulden kost en dat er in de spits vier miljoen automobilisten (voornamelijk zakelijk verkeer) overblijven, dan zouden de kosten van een dergelijk vignet 2.500 gulden bedragen. Hierdoor wordt een (bijna gratis) alternatief geboden om mobiel te blijven. Het zakelijke verkeer vindt ongehinderd doorgang, wat de economie ten goede komt en buiten de spitsuren heeft iedereen toegang tot de autobanen.

Een aardig gevolg zou kunnen zijn dat in de loop van de tijd het autopark sterk wordt gereduceerd. Waarom zou je nog voor veel geld een auto aanschaffen bij meer, beter en vrijwel gratis openbaar vervoer?

Reageer op dit artikel