nieuws

Referenties voor energiebewust huis

bouwbreed

De Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) besteedt in de tweede versie van het ‘Vademecum Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen’ ruim aandacht aan de EPN. Veel berekeningen zijn uitgevoerd met het model van de Energie Prestatie Normering. Als referentie voert de publicatie een tuinkamerwoning op, een ruime twee-onder-één-kapper en een galerijwoning.

Aan de hand daarvan wordt de besparing van bijvoorbeeld de maatregelen uit het nationale dubopakket door het hele vademecum toegelicht. Voor elke referentiewoning wordt voorgerekend met welke maatregelen welke energieprestatiecoëfficiënten worden bereikt. De referentiewoningen hebben een EPC van 1,0 en lager.

De samenstellers benadrukken dat de voorbeelden geen blauwdruk voor de meest energiezuinige bouw zijn. Veeleer gaat het om de grondslag voor ontwerpen.

Praktijk

De referentiewoningen gaan uit van een redelijke mate van warmte-isolatie, gecombineerd met een zeer efficiënte cv-ketel en warmteterugwinning uit de ventilatielucht. De bouwpraktijk zal mede door de gunstige prijs vaak voor deze combinatie kiezen. Op lange termijn gezien levert een betere isolatie en toepassing van lage temperatuursystemen meer voordelen op. Deze maatregelen zijn in een later stadium nagenoeg niet meer te realiseren. De voorbeelden kennen om die reden twee varianten. De ene gaat uit van extra isolatie en verwarming met lage temperatuur; de andere van een gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Het voorbeeld van de galerijwoning biedt een variant met een efficiënte collectieve verwarming.

Een puntenlijst behandelt voor een aantal bouwfasen de belangrijkste onderwerpen die het energieverbruik bepalen. Het vademecum laat in een tabel mogelijke combinaties voor verwarmings- en ventilatie-installaties zien. Het laatste gaat uitgebreid in op warmteterugwinning. Besparingen op warm tapwater bespreekt Novem in het separate (warm)watervademecum.

Warmteweerstand

Het vademecum beschrijft voor elk gebouwdeel nieuwe of verbeterde isolatiemethoden. Aan de orde komen ook de specificaties van nieuwe isolerende producten als voordeuren met een isolerende laag schuim of kurk en de meest recente uitvoeringen van isolerende beglazing. De samenstellers herinneren eraan dat de negatieve invloed van warmteweerstand in spouwankers in een geïsoleerde spouwmuur moet worden meegenomen in de berekening van de R-waarde.

Het ruimtelijke ontwerp van woning en woonomgeving legt de basis voor een energiezuinig plan. Oriëntatie op het zuiden schept mogelijkheden voor het gebruik van passieve zonne-energie. Kleine afwijkingen tot zo’n 20 graden naar het oosten of westen oefenen weinig invloed uit op de bijdrage die de zon levert aan de ruimteverwarming. Zonnecollectoren en pv-panelen kunnen met iets ruimere afwijkingen ten opzichte van het zuiden toe. De optimale hellingshoek van beide systemen ligt rond 40 graden. Voor collectoren die ruimten verwarmen, beloopt deze hoek om en nabij 50 graden. De factor wind oefent nauwelijks invloed uit op het energieverbruik. ‘Windluw’ bouwen komt evenwel de kwaliteit van de buitenruimte ten goede. Windbrekende beplanting kan echter de efficiëntie van zonne-apparatuur verminderen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels