nieuws

Recente stijging wao’ers wijst op hoge werkdruk

bouwbreed

Ondanks alle inspanningen in de bouwsector om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, is de instroom in de wao in 1999 weer toegenomen. In de eerste drie kwartalen van 1999 was de instroom groter dan in dezelfde periode van 1998, maakte staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) gisteren bekend.

Hoogervorst toonde zich allerminst ongerust over die ontwikkeling. Immers, de bouw leverde de afgelopen jaren geweldige prestaties wat betreft het terugdringen van het ziekteverzuim en de wao-instroom.

“De sector dreigt nu het slachtoffer te worden van het eigen succes”, zei de staatssecretaris vergoelijkend. Hoogervorst wees bovendien op de toename van de werkgelegenheid en de werkdruk en op het feit dat de werkgevers de arbeidsmarkt totaal hebben afgeroomd. “Ze nemen nu mensen aan die ze vroeger nog niet met een paal wilden aanraken.”

Verbaasd

AVBB-voorzitter Brinkman was verbaasd over de nieuwe cijfers. “Ze geven aan hoe druk het in de bedrijfstak is”, zei voorzitter Van der Meulen van de Hout- en Bouwbond CNV. De Vries formuleerde het op ongeveer dezelfde manier. Werkgevers die niet genoeg mensen kunnen krijgen, kunnen in de verleiding komen de rest maar “een stapje harder” te laten werken. “Die aanpak komen we dan over enige tijd wel in de ongevallenstatistiek of in het ziektecijfer tegen.”

Het AVBB en beide vakbonden vinden een onderzoek naar het waarom van de plotselinge toename gewenst. De Sectorraad Bouwbedrijf pleit daar ook voor. De raad meldde onlangs dat de instroom vorig jaar zelfs met 20 procent toenam.

Het eerste bouwconvenant, uit begin jaren negentig, was geen onverdeeld succes. Brinkman, De Vries en Van der Meulen menen dat de situatie nu gunstiger is. Verhoudingen tussen werkgevers en werknemers zijn minder gepolariseerd. De te realiseren doelstellingen zijn concreter geformuleerd. Bovendien is bij alle partijen het besef toegenomen dat veiliger en gezonder werken absolute noodzaak is.

Verantwoordelijkheid

Nieuwe regels voegen niets meer toe aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden, zei Brinkman.

Hij benadrukte de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers en liet doorschemeren dat de laatsten veilige werkmethodes nog wel eens aan hun laars lappen. “Het is vooral een kwestie van mentaliteit”, voegde Van der Meulen eraan toe. Behalve werknemers en werkgevers treden bijvoorbeeld ook architecten de regels met voeten. “Van het bestaan van arboregels voor de bouw weten ze niets af.”

Reageer op dit artikel