nieuws

‘Randstadspoor kan niet sneller’

bouwbreed Premium

den haag – Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat blijft bij haar standpunt dat Randstadspoor niet eerder dan in 2008 of 2009 kan worden gerealiseerd. Weliswaar kunnen de benodigde procedures in 2002 zijn afgewikkeld, maar er is volgens de bewindsvrouw meer nodig om het lightrailnetwerk op bestaande en nog uit te breiden spoortrajecten rond Utrecht van de grond te krijgen. Zij wijst er in een reactie op schriftelijke vragen van Kamerlid Van der Steenhoven van GroenLinks onder meer op dat de bouwfasering zeer complex is.

Aanleiding voor de vragen van GroenLinks waren uitlatingen van minister Van Boxtel van Grotestedenbeleid. Hij had zich in Utrecht laten ontvallen dat hij vindt dat Randstadspoor er zo snel mogelijk moet komen. Netelenbos schrijft in haar antwoord dat ze die stelling onderschrijft. Ze geeft aan in overleg met de betrokken partijen zo snel mogelijk naar een afronding van de procedures te willen werken.

GroenLinks vindt dat Randstadspoor versneld moet worden aangelegd en noemt de prognoses van Netelenbos veel te pessimistisch.

Reageer op dit artikel