nieuws

PvdA: UCP mag niet stranden op conflictje

bouwbreed Premium

Een project met een omvang als het Utrecht City Project (UCP) mag niet stuklopen door relatief kleine conflicten tussen private partijen. Dat is de achterliggende gedachte van de PvdA-Kamerleden Bos en Duivesteijn om de bewindslieden van VROM en Financiën om opheldering te vragen.

Begin deze maand stapten de Jaarbeurs en Winkelbeleggingen Nederland (WBN) uit consortium voor het UCP. De overgebleven partners, de gemeente Utrecht en NS Vastgoed, zullen samen proberen de herinrichting van de stationslocatie verder op poten te zetten.

“Het heeft er veel weg van dat een project van vier miljard gulden strandt op een meningsverschil over vijftig miljoen gulden”, licht W. Bos toe. “We willen nu eerst weten of dat klopt.”

Vragen

Om die reden hebben de Kamerleden schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Remkes en minister Zalm. Zij grijpen de problemen rond het Utrechtse Sleutelproject aan om de ministeries te vragen naar de stand van zaken bij de Sleutelprojecten in de andere grote steden, Breda en Arnhem. Daaronder wordt de ontwikkeling verstaan van de stationslocaties langs de hogesnelheidslijn.

Bos is niet gelukkig met de gang van zaken in Utrecht. “De overheid lijkt verstrikt te raken in een belangenconflict tussen private partijen, waarbij het gaat om de plek van winkels en concurrentieposities. Het is een belangrijk project. Ook het Rijk heeft gezegd het publieke belang ervan in te zien en financieel bij te dragen. Daarin moet het Rijk ook zijn verantwoording kennen. Het UCP is van een heel andere orde dan bijvoorbeeld een Tweede Maasvlakte, waarbij het belang vooral bij het bedrijfsleven ligt.”

Duidelijkheid

Het gaat de Kamerleden er vooral om duidelijkheid te krijgen over de positie van de overheid in het project. Berichten in onder meer deze krant doen hen het ergste vermoeden.

“Het mag niet zo zijn dat het Rijk te afhankelijk wordt van private partners. Dat zou kunnen betekenen dat we in een chantabele positie worden gemanoeuvreerd”, vreest het Kamerlid. Dat is naar zijn smaak gebeurd bij de Wijkertunnel. “Daar draaide de overheid op voor alle risico’s zonder mee te delen in de voordelen.”

Reageer op dit artikel