nieuws

Prestigeprojecten

bouwbreed

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat laat zich steeds duidelijker gelden als een bewindsvrouw die niet uit is op het realiseren van prestigeprojecten. Na de oosttak van de Betuwelijn en een vliegveld in zee heeft ze opnieuw een miljardenproject ter discussie gesteld. Het is maar zeer de vraag of de hogesnelheidslijn-Oost, die Schiphol met Frankfurt moet verbinden, er de komende decennia zal komen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanleg van een snelle spoorbaan tussen Utrecht en de Duitse grens niet echt veel extra reizigers zal opleveren en de reistijd met slechts tien minuten vermindert. Daarom laat ze nu grondig onderzoek verrichten naar de technische mogelijkheden om de bestaande spoorlijn beter te benutten.

Netelenbos heeft veel kritiek over zich heen gekregen vanwege het feit dat ze niet wenst af te zien van de aanleg van de 9,43 miljard gulden kostende Betuweroute. Hoewel nut en noodzaak ernstig worden betwijfeld, houdt zij vast aan het besluit de goederenlijn van de Rotterdamse haven naar Duitsland te realiseren. Het lijkt er echter op dat de protesten er wel toe hebben geleid dat de bewindsvrouw zeer kritisch kijkt naar nieuwe miljardenprojecten die zij op haar weg vindt.

Het getuigt van goed bestuur de HSL-Oost nu al serieus ter discussie te stellen, door in de trajectnota benuttingsvarianten op te nemen. Die maken het mogelijk meer treinen tegelijk te laten rijden over het bestaande spoor. Hogesnelheidstreinen kunnen dan weliswaar niet supersnel rijden, maar dat lijkt geen noemenswaardig reistijdverlies te veroorzaken.

Het feit dat een globale studie aantoont dat een dergelijke geodkope variant voor het trace van Utrecht naar de Duitse grens kansrijk is, rechtvaardigt het besluit van Netelenbos grondig onderzoek hiernaar te laten verrichten. Bouwers lopen hierdoor wellicht een miljardenorder mis, maar hoeven niet te vrezen voor de werkgelegenheid. Aan de infrastructuur van Nederland moet tenslotte de komende jaren nog veel worden vertimmerd. Ook daarmee zijn miljarden gemoeid. Bij de keuze uit al die projecten dient niet prestige maar nut voorop te staan.

Reageer op dit artikel