nieuws

Philipp Holzmann snijdt diep in eigen vlees

bouwbreed

Philipp Holzmann snijdt uit lijfsbehoud dieper in eigen vlees dan aanvankelijk verwacht. Tijdens de bijzondere algemene vergadering in Frankfurt kondigde directeur Konrad Hinrichs aan dat 3800 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Momenteel worden gesprekken gevoerd over de verkoop van minstens tien grotere deelnemingen.

“De sanering van Philipp Holzmann is op de goede weg. Als het ons lukt het tempo van de veranderingen vol te houden, zal het concern dit jaar al weer terug keren in de winstzone”, hield Hinrichs gisteren de aandeelhouders voor.

Bij circa 2600 werknemers is de ontslagprocedure al afgerond. Zo’n vijftienhonderd van hen hebben onderdak gevonden in een speciale opvangmaatschappij die zich inspant om voor iedereen binnen een jaar weer een baan te vinden.

Het schrappen van 23 vestigingen leidt in Duitsland tot een afname van de bouwprestatie met 39 procent ten opzichte van 1998. Het aantal medewerkers neemt ten opzichte van eind 1998 met 49 procent af. Het hoofdkantoor in Frankfurt raakt ruim de helft van zijn driehonderd medewerkers kwijt. De bouwprestatie per vestiging neemt in Duitsland toe van tachtig tot 180 miljoen gulden.

Halvering

Ook met de ruim zeshonderd deelnemingen en de soms uiterst gecompliceerde samenwerkingsconstructies maakt Holzmann schoon schip. Hinrichs streeft naar een halvering van het aantal deelnemingen.

“Die opgave laat zich niet van vandaag op morgen oplossen. We hebben echter de nodige stappen genomen om snel tot resultaten te komen. Momenteel zijn we in verkooponderhandelingen verwikkeld met meer dan tien grotere maatschappijen. De belangrijke verkoop van de Kölnarena Management GmbH en het afstoten van Lömpel-Bautenschutz hebben we al succesvol kunnen afronden.”

De management buy-out van de Nederlandse dochter Hillen & Roosen (Amsterdam-Buitenveldert) is inmiddels in een vergevorderd stadium. De andere Nederlandse dochter, Dubbers-Malden uit het onder Nijmegen gelegen Malden, blijft vooralsnog onder de vleugels van Holzmann.

Hinrichs: “De meeste van de reorganisatiemaatregelen concentreren zich op de moedermaatschappij en de moeilijke economische situatie in Duitsland. Als volgende stap grijpen we ook in bij deelnemingen in binnen- en buitenland. Dat is al gebeurd bij Deutsche Asphalt, Imbau en HSG/Scheu + Wirth. Bij de Oostenrijkse en Amerikaanse deelnemingen staan we op het punt volgende stappen te zetten”.

Philipp Holzmann rekent naar de voorlopige cijfers op een verlies over 1999 van 2,7 miljard gulden. Van dat bedrag vloeit volgens Hinrichs 525 miljoen gulden voort uit operationele resultaten. Het verlies ligt 112 miljoen hoger dan op 30 december gemeld, vanwege toegerekende stilstandskosten.

Orders

De dramatische positie van Holzmann eind vorig jaar, sloeg een gat in de planning van nieuwe orders. In januari en februari lag het niveau van de nieuwe opdrachten op tweederde van begin 1999. De orderportefeuille is nog gevuld met 16,24 miljard. De bouwprestatie in 1999 viel met 9,2 procent terug tot 12,4 miljard gulden.

Gesprekken over afstoten zeker tien dochters

Reageer op dit artikel