nieuws

Pensioenfonds voor schilders aan de top

bouwbreed

Als schilder hoef je je geen zorgen te maken over je pensioen. Bij het Bedrijfspensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is het pensioen namelijk in goede handen. Uit cijfers van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen blijkt dat dit pensioenfonds met het beleggingsrendement over de afgelopen twee jaar het hoogste scoort van alle aangesloten 62 bedrijfspensioenfondsen.

De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen heeft om de rendementen te vergelijken een formule ontwikkeld, de zogenaamde z-score. Dat is het rendement minus het normrendement, gecorrigeerd voor de belegginsgkosten. Het normrendement wordt door ieder pensioenfonds zelf gekozen. Als het fonds beter scoort dan de standaard, is de z-score dus positief. In het geval van het Schildersbedrijfspensioenfonds komt het uit op 2,54. Dit fonds gebruikt een gemiddelde van de relevante MSCI-indices.

De portefeuille van het Schildersbedrijfspensioenfonds heeft een omvang van circa 4,5 miljard gulden.

Daarvan wordt vijftig procent belegd in vastrentende waarden (obligaties en achtergestelde leningen). Vijfendertig procent is belegd in aandelen en vijftien procent in (direct) vastgoed.

Reageer op dit artikel