nieuws

Ozon reinigt vervuild terrein in De Bilt

bouwbreed

de bilt – Weinig overlast voor de omgeving, geen onttrekking of lozing van grondwater en relatief lage kosten. Volgens de firma Mateboer Milieutechniek in Kampen zijn dat de belangrijkste voordelen van de C-sparge-methode, waarbij vervuilde bodems met ozon worden gereinigd. Mateboer past C-sparge toe bij de schoonmaak van een vervuild terrein in De Bilt.

Het gebied, eigendom van NS Vastgoed, is vervuild met gechloreerde oplosmiddelen, olie en aromaten: de erfenis van een reeks chemische bedrijven die er in de afgelopen tientallen jaren waren gehuisvest. De verontreiniging bestrijkt een gebied van een kleine 14.000 vierkante meter en zit tot 25 meter diep. Direct gevaar voor de volksgezondheid is er niet, wel voor verdere verspreiding via het grondwater. Bij de C-sparge-methode worden zeventien buizen in de bodem geslagen tot een diepte van ongeveer 25 meter. Via de buizen injecteert een onderwaterpomp op twee verschillende dieptes microbubbels in de grond, die een mengsel bevatten van ozon en water. De bubbels brengen het grondwater in een kolkende beweging, met een snelheid van ongeveer tien meter per dag.

Ozon breekt koolwaterstoffen af in chlorides en koolzuur. Andere vervuiling, zoals minerale olie en vluchtige aromaten, worden door ozon omgezet in verbindingen die biologisch gemakkelijk afbreekbaar zijn. De zuurstof uit de microbubbels stimuleert de natuurlijke afbraak van deze reststoffen. Het reinigingsproces vindt vrijwel uitsluitend ondergronds plaats. Bovengronds is alleen een container zichtbaar, waarin zich de procestechnologische installatie bevindt. Deze kan op afstand worden gecontroleerd en bijgesteld. Ozon wordt overigens ook ter plekke aangemaakt.

Verfijnd

Mateboer heeft de van oorsprong Amerikaanse C-sparge-methode naar Nederland gehaald en verder verfijnd. Het project in De Bilt is een van de eerste grote bodemverontreinigingen in Nederland die met deze methode worden aangepakt. Naar verwachting is de vervuiling na tweeenhalf jaar zo ver verminderd dat tenminste wordt voldaan aan de wettelijke normen.

De kosten van de operatie, circa 1,3 miljoen gulden, komen grotendeels voor rekening van de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) en de provincie Utrecht. Vooral voor de SBNS is het project van belang, omdat de komende jaren een groot aantal NS-terreinen moet worden gereinigd. Voor in ieder geval een deel van deze locaties lijkt C-sparge een aantrekkelijk alternatief.

Reageer op dit artikel