nieuws

Overijssel zwicht voor mestakkoord

bouwbreed

Op het laatste nippertje heeft de provincie Overijssel ingestemd met het mestakkoord van het Rijk. Er was een spoedvergadering van Provinciale Staten voor nodig om de fracties van VVD en PvdA over de streep te trekken.

Beide partijen bezweken uiteindelijk onder de grote druk van land- en tuinbouworganisatie GLTO en minister Brinkhorst.

In Overijssel worden maximaal negenhonderd woningen gebouwd in ruil voor de sloop van vee- en varkensstallen. Met de grondopbrengst kunnen de productierechten van de boeren worden gekocht. In eerste instantie weigerde Overijssel als enige van de vijf betrokken provincies het mest/reconstructie-convenant te ondertekenen. De statenfracties van VVD en PvdA lagen dwars. Volgens deze partijen stond het rijksplan haaks op het provinciale beleid om woningbouw in de steden te concentreren. Ze waren bang dat op elke plek van een gesloopte stal een woning zou verrijzen en daarmee het platteland zou worden verpest.

Dorpskernen

“Gedeputeerde Kemperman heeft de keiharde toezegging gedaan dat het streekplan leidraad blijft”, verzekert woordvoerder Schuiling. “De negenhonderd woningen verrijzen zoveel mogelijk gebundeld langs dorpskernen.”

De provincie tackelt de angst dat er meer dan negenhonderd woningen worden gebouwd worden om de benodigde 135 miljoen voor de boeren op te hoesten. De vijf provincies zetten een poolsysteem op voor de woningcontingenten. Schuiling: “Brabant bijvoorbeeld heeft een grotere woningbehoefte dan Overijssel. Daar brengt de grond dus meer op. Een deel van ons contingent kunnen we dan verkopen aan Brabant. De Staten geven de garantie dat in Overijssel nooit meer dan negenhonderd woningen worden gebouwd.”

Het andere bezwaar, de voorfinanciering van 135 miljoen gulden, moesten PvdA en VVD inslikken. Ze kunnen het niet verantwoorden dat de boeren miljoenen guldens dreigen mis te lopen.

Een van de grootste gemeenten in Overijssel, Enschede, staat op haar achterste benen. Wethouder Buursink noemt de woning-voor-stalregeling ‘belachelijk’. Vooral de wijze van financiering stuit hem tegen de borst. “Uiteindelijk krijgen de gemeenten de saneringskosten van de te slopen stallen op hun bord. We moeten 135 miljoen uit de grondexploitatie bij elkaar sparen. Ja, ammehoela! Waarom betaalt het Rijk zijn eigen plan niet? Er is weer vijftien miljard extra binnengestroomd. Een dergelijke sanering kan best uit de algemene middelen worden betaald.”

Zorg

Wat Buursink tevens zorgen baart is de mogelijke emigratie van de rijkere huishoudens uit de grote steden naar het platteland. Volgens de wethouder zullen veel van de negenhonderd woningen in en nabij de dorpskernen verrijzen in plaats van op boerenerven. “In dorpskernen zijn de kavels minder waard. Om de geplande opbrengst te bereiken moet je het totaal aantal woningen met 3,5 vermenigvuldigen, waardoor je uitkomt op 3000 woningen.” Een schrikbeeld voor de gemeente Enschede die toch al moeite heeft de Vinex-locaties op tijd in te vullen en de rijkere huishoudens ziet vertrekken naar omliggende plattelandskernen, omdat ze daar een rianter huis kunnen krijgen.

Buursink hoopt dat de gemeenten in Overijssel gezamenlijk ten strijde trekken tegen het in zijn ogen onzalige rijksplan. “Als de gemeenten niet willen betalen, valt de hele financiële basis onder de regeling weg.”

‘Keiharde toezegging dat streekplan leidraad blijft’

Reageer op dit artikel