nieuws

Open-voegsysteem tegen gevellekkage

bouwbreed

De nieuwe SBR-publicatie ‘Aansluitdetails van gepleisterde gevelisolatiesystemen op kozijnen’ geeft oplossingen om lekkage bij de aansluiting van buitengevelisolatie en kozijnen te voorkomen. De publicatie bevat een beschijving van richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van traditionele detaillering en verder een nieuw ontwikkeld bouwkundig aansluitingsdetail volgens het open-voegsysteem.

In dit systeem kan er tussen de buitenlucht en de ruimte achter de voeg geen drukverschil ontstaan. Het in de voeg doorgedrongen water kan weer naar buiten toe worden afgevoerd. De principedetails van de open voeg zijn zo opgesteld dat zij slechts beperkt afwijken van het traditionele systeem.

Stichting Bouwresearch, Rotterdam, telefoon (010) 4114111.

Reageer op dit artikel