nieuws

Onderzoek brandvertragende materialen

bouwbreed

Onderzoeksinstituut ATO gaat in samenwerking met SHR Hout Research en producent Dick Peters (Clariant) brandvertragende bouwmaterialen ontwikkelen op basis van hout en eenjarige vezelgewassen. De bouwtechnische eigenschappen ervan zullen minimaal moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Het project ‘Duurzame brandvertragende bouwmaterialen’ sluit mooi aan bij de VROM-beleidsverklaring ‘Milieutaakstelling Bouw’, die verscheen in 1993. Het ministerie laat daarin weten dat de bouw op grotere schaal hernieuwbare grondstoffen moet toepassen. Praktische problemen met dit soort materialen zijn onder andere de beperkte technische levensduur, de schimmelgevoeligheid en de beperkte brandvertragende eigenschappen.

In eerste instantie duurt het project een jaar. Dat moet voldoende zijn om te zien of het zin heeft er een meerjarig project van te maken. Dat vervolgtraject moet binnen vier jaar leiden tot een aantal prototypes van duurzame, brandvertragende bouwmaterialen: massieve delen voor constructie en gevelelementen, snijfineer en multiplexplaten, lichtgewicht isolerende bouwblokken voor houtskeletbouw, deuren en binnendeurkozijnen, houtwolmagnesietplaten en dakdozen van vlasschevenplaat met vlaswol als isolatie.

Niet-uitloogbaar

Volgens de onderzoekers is op dit moment geen methode beschikbaar die hout-, hennep- en vlasvezels zowel duurzamer als brandvertragender maakt zonder negatieve consequenties voor het milieu. In dit eerste jaar gaan de partners dan ook op zoek naar een chemische verbinding die drie eigenschappen moet combineren: het vormen van een niet-uitloogbare verbinding met het hout- of vezeloppervlak, het verhogen van de brandvertragendheid van het materiaal en het versterken van de vochtwerendheid.

Steeds meer vloer- en gevelhout wordt verduurzaamd met wolmanzouten, waarin koper-, chroom- en arseenzouten zitten. Afhankelijk van het toegepaste proces logen deze zouten onder invloed van (regen)water in meer of mindere mate uit, waardoor ze in de bodem terechtkomen. Daarnaast verminderen metaalzouten zelfs enigszins de brandvertragendheid van het hout. Dezelfde twee problemen gelden eveneens voor de ‘pillen’ waarmee kozijnen tegen houtrot zijn te beschermen.

Plato-hout

Ook Plato-hout biedt geen oplossing. Het is inderdaad steviger en rotbestendiger, maar heeft volgens de onderzoekers in Wageningen geen betere brandvertragende eigenschappen dan onbehandeld hout.

Er bestaan trouwens wel degelijk chemicaliën die de brandvertraging van hout- en andere natuurlijke vezels wel kunnen verbeteren, maar ook deze logen al dan niet sterk uit.

In eerste instantie zijn brandvertragendheid en duurzaamheid de belangrijkste testcriteria. In het geplande vervolgproject zullen ook de schimmelwerendheid, dimensiestabiliteit, sterkte en hardheid van belang zijn, evenals de stabiliteit onder invloed van zonlicht.

Aanspreekpunt voor het project is ATO, onderdeel van Wageningen University & Research Centre. Ruim de helft van de benodigde 400.000 gulden is afkomstig van het Programmabureau Economie Ecologie Technologie (EET) in Utrecht.

Reageer op dit artikel