nieuws

On-line bouwmagazine

bouwbreed Premium

Er is een kentering waar te nemen in het gratis-adagium dat om Internet hangt. Net nu iedereen begint te wennen aan het idee dat je alles moet weggeven en verlies blijven maken wil je een hoge beurskeurs halen, zie je links en rechts initiatieven waar je tegen betaling goede techniek en ondersteuning of inhoudelijk toegespitste ‘content’ kunt krijgen. ‘Zelfs’ in de bouwsector die, zo wil het hardnekkige vooroordeel, altijd achter loopt in de automatisering.

Het oudste voorbeeld van een betaalde inhoudelijke dienst is uit de financiële sector: de elektronische broer van The Wall Street Journal. Dat ging met horten en stoten: eerst begonnen als besloten betaalde dienst medio jaren negentig, vervolgens gratis omdat de toeloop van abonnees te klein was. Maar inmiddels is de site weer afgeschermd voor niet-betalende bezoekers en draait hij met 375.000 abonnees quitte. Dat is voor een Internet-uitgave al een grote prestatie; winst maken is uit den boze zoals u weet….

Kort en helder

Onlangs werd op de Britse bouwmarkt het maandelijkse webtijdschrift Insight geïntroduceerd. Uitgever is de Building Research Establishment (BRE) dat, afgaande op de naam, de evenknie van de Stichting Bouwresearch (SBR) kon zijn, maar in werkelijkheid een zusterorganisatie van TNO Bouw is. Wat timmert deze club modern aan de weg. Een heuse covergirl lonkt je blauwogig tegemoet op de voorpagina (zie bijgaande illustratie). Waarschijnlijk moet zij de slogan ondersteunen: ‘de toekomst van de gebouwde omgeving zien’.

Door de researchachtergrond van de uitgever zou je verwachten dat de artikelen in Insight droog en academisch zijn. Dat lijkt aan de onderwerpen te zien niet het geval: zijn de artikelen toegankelijk van onderwerp; je krijgt niet alleen de feiten maar ook analyse, echt opiniërend met andere woorden. Maar steeds praktisch gericht, getuige een titel over beton: ‘Concrete – decision on standards’. Het elektronische blad richt zich op de drukke bouw-professional die geen tijd heeft voor veel lezen: de stukken zijn altijd kort en helder opgezet, vergezeld van verwijzingen naar meer informatie elders.

Toch wreekt zich zelfs voor deze vooruitstrevende uitgever het probleem van het actueel houden van de website, want als je gaat kijken naar wat een abonnement kost, vind je een oproep om vóór 28 februari 2000 in te schrijven om nog voor driehonderd pond te kunnen meedoen. Dat het nadien even veel blijft kosten, ondervind je pas als je naar het registratieformulier gaat. Wijst die verouderde datering op een matig gebruik van de dienst? Het zou kunnen; je ziet vaker dat websites die relatief weinig worden bezocht ook slecht worden onderhouden, waardoor het bezoek nog verder afneemt.

Wel garandeert Insight ruimhartig de stelregel ‘niet goed, geld terug’. En gelukkig kun je ook eerst een maand gratis rondkijken en dat zou ik geïnteresseerden altijd aanraden. De informatie is voor een groot deel op de Britse bouwsector gericht, maar daarnaast zijn er ook bijdragen met een Europese insteek.

Het is kortom niet ondenkbaar dat ook Nederland binnen afzienbare tijd betaalde websites krijgt, iets waar uitgevers natuurlijk toch van dromen.

Adressen van genoemde sites:

Insight: www.askbre.co.uk/insight

Wall Street Journal: www.wsj.com

Covergirl siert eerste nummer van digitaal Brits bouwtijdschrift Insight.

Reageer op dit artikel