nieuws

Noord-Holland naar Raad van State

bouwbreed

De provincie Noord-Holland legt zich niet neer bij de Planologische Kernbeslising Nationaal Ruimtelijk Beleid (PKB) voor de periode 1995-2000. De provincie heeft tegen de PKB bij de Raad van State beroep aangetekend.

Het college van Gedeputeerde Staten zegt zich niet te kunnen vinden in de door het ministerie van VROM aangewezen bufferzones, omdat deze in strijd zijn met de huidige streekplannen. Overleg met minister Pronk hierover heeft tot op heden niets opgeleverd.

Reageer op dit artikel