nieuws

Nieuwe winkelcentra vooral in Oost-Europa

bouwbreed

Zwaar weer op komst voor Europese winkelcentra. Dat is de voornaamste conclusie uit het rapport ‘Development of Shopping Centres in Europe’ van de International Council of Shopping Centres (ICSC-Europe).

In het rapport wordt dit jaar vergeleken met de situatie in 1998, en onderscheid gemaakt tussen Oost- en West-Europa. Duidelijk is dat vooral in West-Europa problemen gaan ontstaan met het verkrijgen van bouwvergunningen en in Oost-Europa de economische situatie niet zodanig is dat een forse groei voor de winkelcentra mag worden verwacht. In de rest van Europa zijn de ontwikkelingen in de economie en detailhandel echter zo gunstig, dat deze landen de moeilijkheden voor winkelcentra kunnen compenseren.

De complexiteit met het verkrijgen van bouwvergunningen in het westen, leidt ertoe dat daar het opknappen van bestaande winkelcentra belangrijker wordt. Het rapport wijst erop dat architectuur en ambiance van groot belang zijn: detailhandel via het Internet vormt weliswaar geen wezenlijke bedreiging, maar het publiek moet wel de meerwaarde van het ‘echte’ winkelen blijven inzien.

Ook de demografische ontwikkeling is een aandachtspunt voor de winkelcentra. Vooral in de Scandinavische landen neemt het aantal eenpersoonshuishoudens sterk toe (meer dan dertig procent), terwijl winkelcentra zich blijven richten op meerpersoonshuishoudens.

Stedelijk

Het grootste deel van het nieuw te ontwikkelen winkeloppervlak zal de komende twee jaar worden gerealiseerd in Oost-Europa en in het Verenigd Koninkrijk. Beide gebieden rekenen op 1,8 miljoen vierkante meter detailhandel erbij, vooral in stedelijke gebieden. Noord-Europa blijft achter met 1,6 miljoen vierkante meter, het zuiden van Europa blijft wat achter met 1,2 miljoen vierkante meter. De afgelopen jaren is vooral in deze laatste regio veel bijgebouwd. Landen waar op de middellange termijn veel nieuwe winkelcentra zullen worden neergezet zijn Tsjechië, Hongarije, Polen en Turkije.

Reageer op dit artikel