nieuws

NBM dankt hogere omzet vooral aan acquisities

bouwbreed

De divisie Mobiliteit en Infra van NBM-Amstelland presteerde afgelopen jaar onder de maat. Ook voor de divisie Wonen en Werken was 1999 een moeilijk jaar. Dat de omzet toch groeide was vooral te danken aan diverse acquisities in de divisie Handel en Industrie.

De omzet van deze tak groeide van 1,8 miljard tot ruim twee miljard in 1999. Ook het bedrijfsresultaat steeg, en wel met 20 procent, tot 220 miljoen gulden. Deze groei was voor de helft het gevolg van overnames.

Het matige resultaat bij Mobiliteit en Infra was het gevolg van de zeer teleurstellende gang van zaken bij de railbouwactiviteiten. Het jaar werd afgesloten met een verlies van 12,4 miljoen, tegen een winst van bijna 19 miljoen gulden in het jaar ervoor.

De railbouwers bleken met een tekort aan werk te zitten, wat leidde tot scherpe prijsdalingen. De organisatie is vervolgens doorgelicht door een extern bureau. Als resultaat daarvan zijn alle buitenlandse railbouwactiviteiten gestaakt en wordt NBM Rail gereorganiseerd. Voor de komende tijd is Baar optimistisch over de divisie: NBM zit in het consortium voor de onderbouw van de HSL en ‘maakt goede kans’ op de aanbesteding voor de bovenbouw.

Cultuurverschillen

Voor de divisie Wonen en Werken was 1999 een moeilijk jaar. Baar gaf toe zich te hebben verkeken op de cultuurverschillen tussen het overgenomen Wilma en NBM-Amstelland. Baar zei ervan geschrokken te zijn dat in het proces “het soms niet meer gaat om bedrijfsbelangen, maar om een aantal mensen die persoonlijke belangen laten prevaleren boven het bedrijfsbelang.”

Deze ‘cultuurverschillen’ hebben het bedrijf tijd en geld gekost. Daarnaast heeft de divisie moeten inleveren door vertragingen veroorzaakt door foute vergunningsprocedures. De omzet van deze divisie daalde fractioneel van 2,384 miljard in 1998 tot 2,369 miljard in 1999. Het bedrijfsresultaat kwam 21 miljoen gulden lager uit en bedroeg honderd miljoen gulden.

Voor deze divisie heeft NBM grote plannen. Het concept ‘one-stop-shopping’ is vervangen door ‘Wonen op maat’, dat volgens Baar de lading beter dekt. Met deze strategie speelt het concern in op de marktontwikkeling waarbij de consument hogere eisen stelt aan het woongenot en daarvoor ook meer geld over heeft. ‘Wonen op maat’ heeft concernbrede consequenties: niet alleen de woningbouwtak van NBM heeft ermee te maken, ook het grondbedrijf, de projectontwikkelingsactiviteiten en de divisie Handel en Industrie zijn er direct mee verbonden.

Kerncijfers NBM-Amstelland

(in miljoenen guldens)

1999 1998

Omzet 5.687 5.350

Winst 161,4 198,0

Orders 3.709 3.258

EV 525,3 736,2

WPA 3,53 4,62

Dividend 1,75 1,75

Reageer op dit artikel