nieuws

‘Multipanel moet in 2002 goed renderen’

bouwbreed

Minder dan een jaar geleden leek de toekomst van het Bruynzeel-bedrijf Multipanel gevaar te lopen. De vakbonden spraken althans de vrees uit dat de keuken- en kastenfabrikant het Zaanse dochterbedrijf tenonder wilde laten gaan. Multipanel is gespecialiseerd in de productie van triplexen en multiplexen.

De werkgelegenheid van zo’n tachtig werknemers zou op het spel komen te staan, meenden de bonden. Een half jaar later ziet interimdirecteur J.T.A Burbach van Multipanel (85 werknemers) de toekomst vol vertrouwen tegemoet. “Multipanel heeft goede mogelijkheden in het topsegment van de markt”, zegt hij. “Wij willen goede producten maken en de beste kwaliteit leveren.” Ook voor het inmiddels verzelfstandigde Multitop, dat tot voor kort een soort onderafdeling was van Multipanel, ziet hij goede kansen.

Multitop levert aanrechtbladen, onder andere voor het moederbedrijf. Maar, zegt Burbach, er zijn

vele keukenproducenten in binnen- en buitenland. “Wij kunnen onze diensten dus ook aan anderen aanbieden.”

Burbach draait er niet om heen. De twee bedrijven hebben een “turbulente tijd” achter de rug. In

1997 kwam de Bruynzeel-dochter in de rode cijfers. De situatie verbeterde het jaar daarop niet. Vorig jaar was zelfs een uitgesproken “rampjaar”. Maar de bakens zijn verzet en een nieuwe koers moet binnen enkele jaren vruchten afwerpen. Het streven is erop gericht in 2002 een winst te maken van 6 procent.

Buiten spel

De Raad van Commissarissen zette vorig jaar de directie buiten spel en stelde een reorganisatieplan op. Half september nam Burbach tijdelijk de leiding over. Hij kwam met een ondernemingsplan, waarover hij met ondernemingsraad en vakbonden consensus bereikte. Voor de komende twee jaar is de werkgelegenheid van alle werknemers gegarandeerd.

Een groot deel van de problemen

bij Multipanel/Multitop was de afgelopen jaren te wijten aan de oorlog in de voormalige Belgische kolonie Congo, voorheen Zaïre. Congo was de belangrijkste leverancier van Okoumé-fineren, het basismateriaal voor triplex en multiplex. Multipanel was mede-eigenaar van een Congolese fineren-fabriek. Door de oorlog begonnen de leveranties te haperen. Sinds juni vorig jaar moest de Zaanse fabriek het nagenoeg geheel zonder stellen.

Multipanel trok zich terug uit Congo. Het huidige staakt-het-vuren is broos en biedt onvoldoende garanties voor de toekomst. De politieke situatie blijft uiterst instabiel in het verscheurde land. De fineren worden nu voor het overgrote deel uit het Frans georiënteerde Gabon gehaald. Het Zaanse bedrijf wil in de toekomst oude fouten voorkomen, vandaar dat het ook imporeert uit andere Afrikaanse landen. “We hebben nu de aanvoer gespreid en de risico’s beperkt”, vertelt hoofd verkoop N.J.A.G. Miltenburg.

Specialisatie, specialistische producten, klant- en marktgerichtheid en efficiëntere productie zijn de toverwoorden van de nieuwe, reeds ingezette koers van Multipanel en Multitop.

Behalve de massaproducten die Bruynzeel de afgelopen decennia produceerde, staan nu de gespecialiseerde triplex- en multiplexproducten, gericht op de bovenkant van de markt. Geschikt voor de bouwsector, interieurbouw, scheeps- en jachtbouw. Zoals de meest geavanceerde hechthout- en suprahechtconstructies, opgebouwd uit de allerbeste en meest duurzame fineren.

Specialistisch

Burbach: “We willen een specialistische producent en leverancier zijn, op een heel breed terrein, gericht op de zich steeds verder ontwikkelende wensen van de markt.”

Het accent zal veel sterker komen te liggen op de bewerking en afwerking van het plaatmateriaal. Multipanel kan het voorzien van gatenpatronen, lak, afwerklagen, laminaat of folie. Er kunnen beschermlagen worden aangebracht, als basis voor goed en duurzaam schilderwerk. Het op maat zagen van de hoogwaardige plaatmaterialen past binnen dezelfde filosofie: steeds completer naar de bouwplaats.

“Die klantgerichtheid geeft meerwaarde aan je producten”, legt Burbach uit. Tijdens een rondleiding in de fabriek refereert hij aan het verleden: “Bruynzeel behoorde tot de gevestigde industriële bedrijven. Te lang zijn we er vanuit gegaan dat onze afnemers ons wel automatisch wisten te vinden. Nu bezoeken we onze klanten en vragen hoe ze de topfineren willen hebben. Van oudsher waren we een productiegericht bedrijf. We moeten nu de overstap maken naar de marktgerichte benadering.”

De omzet van Multipanel bedroeg vorig jaar circa 45 miljoen gulden. De helft daarvan komt voor rekening van de export.

Als het bedrijf de huidige strategie volhoudt, komt het wel goed met Multipanel. “Dan hebben we over twee jaar weer een goed renderend bedrijf”, verwacht Burbach.

Van product- naar

marktgerichte benadering

Kerngegevens:

Onderneming: Bruynzeel

Multipanel

Specialisaties: bewerking

en verwerking van multiplex- en triplexproducten

Jaaromzet: 45 miljoen gulden

Personeel: 85 werknemers

Directie: J.T.A. Burbach

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels