nieuws

Meldpunt fraude nodig

bouwbreed

AVBB-voorzitter Brinkman maakt zich sterk voor een meldpunt fraude. Dat lijkt hem een uitstekend alternatief voor het wetsvoorstel BIBOB ofwel Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur. Brinkmans bezwaar tegen het wetsvoorstel: “Daarin wordt de bewijslast omgedraaid. De bouw moet aantonen dat zij onschuldig is.”

De politiek noemde de bouw als voorbeeld voor de noodzaak van het wetsontwerp BIBOB. Een algehele toetsing van deze sector zou volgens de ontwerpers van de wet hoogst wenselijk zijn.

“Het gaat om vermoedens”, zegt Brinkman, “om een gut-feeling. Laat ze eerst maar eens komen met harde bewijzen. Nu moeten wij aantonen dat we onschuldig zijn. Zo werkt het niet!”

Steeds vaker gaat de beschuldigende vinger naar de bouwsector. De bouw zou gevoeliger zijn voor fraude dan andere bedrijfstakken, zou eerder geneigd zijn steekpenningen te betalen. Brinkman toont zich daarover buitengewoon verontwaardigd. “Hoe kan ik me daar nu tegen verweren?” vraagt hij zich af. “Er is geen spoor van bewijs. Die brug stort toch niet in, dat gebouw valt toch niet om?”

Om de volgorde van de bewijslast weer terug op zijn plaats te krijgen, acht Brinkman het meldpunt fraude een veel betere aanpak.

Daar zouden belanghebbenden bij een onafhankelijke buitenstaander praktijkgevallen kunnen aangeven. “Dan is er eerst het vermoeden van het harde feit, dat vervolgens bewezen moet worden. En niet andersom.”

Gevoeliger

Brinkman wijst erop dat de hele discussie is aangezwengeld door de mogelijkheid dat de georganiseerde misdaad het bedrijfsleven gebruikt om geld wit te wassen.

Onderzoek toonde aan dat een aantal sectoren daar gevoeliger voor zou zijn dan andere. De bouw was er daar één van, naast de transportsector, de afvalverwerkende industrie en de horeca.

Vervolgens is gezocht naar een procedure waarin frauduleus handelen naar boven komt. Brinkman: “Maar BIBOB, daar draait het om. In dat wetsvoorstel moet één bepaalde sector, namelijk de bouw, het bewijs leveren dat zij géén fraude pleegt.”

Stevige aanpak

Brinkman is overigens geen tegenstander van BIBOB. Hij heeft als fractievoorzitter van de kamercommissie voor de Geheime Diensten destijds al aangedrongen op een stevige aanpak van het witwassen in sectoren die daarvoor gevoelig zijn. Daarmee heeft hij zelfs aan de wieg gestaan van BIBOB.

Brinkman noemt daarnaast forensic accounting als mogelijkheid om niet-integer gedrag aan te pakken. Het onderzoek van deze gespecialiseerde accountant zou dan een geïntegreerd geheel moeten vormen met het ‘standaard’ accountantsonderzoek.

“Op die manier beperk je de administratieve lasten tot een minimum. Waarom zou je een nieuw instrument in het leven roepen als je al zoveel goede controlemogelijkheden hebt?”, vraagt Brinkman zich hardop af.

Reageer op dit artikel