nieuws

Meer partijen willen leges aan banden leggen

bouwbreed Premium

den haag – Een model-legestabel waar alle gemeenten zich aan moeten houden. Geen willekeur meer in heffingen op bouwaanvragen. Als het aan SP-Kamerlid Poppe ligt, komt er een einde aan de vrijheid van gemeenten zelf de hoogte van de bouwleges te bepalen.

Dit voorstel zit verpakt in de vragen die Poppe gisteren aan staatssecretaris Remkes heeft gesteld. De schriftelijke vragen zijn een reactie op de publicatie ‘Leges: heel veel geld voor flutwerk’ in Cobouw van vrijdag 25 februari. Na Verbugt (VVD) is Poppe het tweede Kamerlid dat hierover zijn bezorgdheid uit in vragen aan VROM-staatssecretaris Remkes. De bouwaanvrager betaalt vaak veel te veel en krijgt te weinig waar voor z’n geld, delen VVD en SP dezelfde opvatting.

Model

“Het zou goed zijn als de staatssecretaris van Volkshuisvesting samen met de VNG een model-legestabel opstelt voor bouwvergunningen”, stelt Poppe en bepleit vervolgens: “Ook zou er een instructie moeten komen voor het op uniforme en zorgvuldige wijze afhandelen van bouwaanvragen.”

“Welke mogelijkheden heeft de rijksoverheid op dit moment”, vraagt het SP-parlementslid, “om een goede kwaliteit van het bouwtoezicht en een reele tariefstelling te bevorderen? Zouden er geen scherpere kwaliteitseisen gesteld moeten worden aan de wijze waarop gemeenten bouwplannen toetsen aan het Bouwbesluit?”

De Kamervragen zijn koren op de molen van het NVB. De bouwondernemers hebben in het verleden bij herhaling hun beklag gedaan over hoogte en verschillen in de tarifering van de bouwleges. Hun ongenoegen beperkt zich niet tot de tabellen. Ook over wat onder bouwkosten wordt verstaan, lopen de gemeentelijke standpunten uiteen. Den Haag rekent ook de omzetbelasting tot de bouwkosten, plus de bijkomende kosten voor de architect, constructeur, adviseur bouwfysica en de adviseur installaties.

Reageer op dit artikel