nieuws

Meer bouwvrijheid voor gemeenten Groene Hart

bouwbreed

den haag – Scherpere grenzen rond de 28 kernen in het Groene Hart, maar daarbinnen voor de gemeentebesturen meer vrijheid een eigen bouwbeleid te voeren. Met dit plan wil het Zuid-Hollandse provinciebestuur het verstedelijkingsbeleid in het Groene Hart vorm geven. Alphen aan den Rijn reageert positief op het plan.

De provincie heeft voor het nieuwe streekplan Zuid-Holland Oost haar zinnen gezet op een vastomlijnd contourenbeleid. Scherpe grenzen rond de 28 gemeenten moeten voorkomen dat het Groene Hart wordt volgebouwd.

Een breuk met het huidige beleid dat voorziet in ruime grenzen waarbinnen gemeenten kunnen bouwen en strenge regels over de maximaal te bouwen woningen.

In een toelichting op het voorstel zegt gedeputeerde Van Ruijven dat de gemeenten binnen de nieuwe grenzen meer vrijheid krijgen. “Die invulling moet dan wel worden afgewogen en vertaald in een gemeentelijk structuurplan.”

Daarnaast stelt Zuid-Holland als voorwaarde dat de bevolking binnen de kernen niet mag toenemen. Hiermee wil het provinciebestuur gemeenten die hun kans schoon zien binnen de grenzen fors te verstedelijken, de pas afsnijden. “Desondanks blijven er voldoende bouwmogelijkheden over”, verzekert een woordvoerder.

Binnenstedelijk

Volgens Van Ruijven moet die ruimte vooral binnenstedelijk worden opgelost. “Ik denk ook aan een financiele impuls om de verstedelijkingsmogelijkheden beter mogelijk te maken. Dus naast de bestaande Groene Hart impuls van het Rijk, is een kwaliteitsimpuls nodig in de steden en dorpen van het Groene Hart”.

Om ruimte voor bedrijvigheid vrij te maken, willen GS de mogelijkheden voor combineren van wonen en werken in de kernen beter benutten, bedrijventerreinen optimaal gebruiken en aan een goede landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen werken.

D. van der Veen Meerstadt, ruimtelijk ordeningswethouder van Alphen aan den Rijn is gematigd positief. “Ik ben blij dat we af raken van dat vermaledijde contigentensysteem zodat ik nu fabrieksterreinen kan herstructureren zonder dat dit van mijn woningbouwprogramma afgaat.”

Reageer op dit artikel