nieuws

Luchtpersriool verbeterd

bouwbreed Premium

De gemeente Bergen in Noord-Holland past als één van de eerste gemeenten in Nederland in het buitengebied op grote schaal een luchtpersrioolsysteem toe. Hoewel dit relatief nieuwe systeem sinds begin jaren negentig bekendheid geniet en wordt toegepast, heeft de vernieuwde versie van dit systeem een belangrijke wijziging ondergaan. In het nieuwe systeem wordt elke putunit door een eigen compressor leeggeblazen.

De compressor kan door middel van een simpele 230-voltaansluiting worden gevoed en is hierdoor uit kostenoogpunt concurrerend geworden met andere rioleringsystemen voor buitengebieden.

De laatste vijftien jaar wordt de afvoer van rioolwater in buitengebieden met name gerealiseerd door toepassing van drukriolering en vacuümriolering. Sinds begin jaren negentig is daar een nieuw systeem aan toegevoegd; het luchtpersrioolsysteem. Door middel van het inblazen van lucht via een luchtleiding wordt het rioolwater door de aangesloten persleiding uit de put naar een lozingspunt geperst.

Het inblazen van de lucht geschiedt door middel van een grote compressor, die via een luchtleiding meerdere putten in een parallelle opstelling tegelijkertijd kan leegblazen. Voordeel van deze opstelling is dat meerdere units door één grote compressor worden bediend.

Duurder

Nadeel van deze installatie zijn de zwaardere bedieningscomponenten, waardoor het systeem prijstechnisch duurder is. De relatief grote compressor kan niet door het normale energienet worden gevoed. Ook moet bij de aanleg van de persleiding tevens een luchtleiding worden meegelegd om de meerdere putten leeg te kunnen blazen.

In het nieuwe systeem wordt iedere put van een eigen compressor voorzien. Dze compressor is opgesteld in een kast en komt niet in aanraking met het rioolwater. Het gewicht van de compressor is enkele kilogrammen. Het systeem kan, wanneer nodig, simpel worden vervangen door het los te koppelen van de snelkoppeling en netsteker.

Het vermogen van deze relatief kleine compressor is 500 watt en 230 volt. Hierdoor kan het systeem op een normale huisinstallatie worden aangesloten. Dure energieaansluitingen en vastrechtkosten behoren hiermee tot het verleden. Het systeem is daardoor uitermate geschikt voor toepassing over grote afstanden in het buitengebied. Indien gewenst kan het systeem ook via een centrale voedingskast worden gevoed. De benodigde kabeldiameters zijn door het lage benodigde vermogen beduidend kleiner.

J. Kostelijk, civiel-technisch medewerker bij de gemeente en verantwoordelijk voor de verschillende rioleringssystemen: “In het buitengebied hebben we enkele jaren geleden, in combinatie met de aanleg van het centrale antennesysteem, ook al een persleiding meegelegd met de bedoeling de woningen in de toekomst via drukriolering op het rioolstelsel aan te sluiten. Hoewel drukriolering zich heeft bewezen, kent het systeem echter ook een nadeel. Bij het vervoer door de persleiding ontstaat H2S (zwavelwaterstof). Bij het lozingspunt is het afvalwater hierdoor van dusdanig slechte kwaliteit dat het op de kalk in het beton reageert en deze aantast. Het systeem met een luchtpersriool blaast met regelmaat lucht in het afvalwater, waardoor H2S-vorming nagenoeg wordt uitgesloten.”

Zware proeven

De proefopstelling in Bergen is nu ruim drie maanden in gebruik. Het systeem heeft inmiddels een aantal zware proeven ondergaan. Een pan frituurvet is zonder problemen door het systeem afgevoerd. Ook maandverband en zelfs een dweil zijn door de leiding gegaan. “De afvoer van dat soort voorwerpen kunnen we natuurlijk niet honderd procent garanderen”, meldt J. van Baar. Hij spreekt namens IE-Systems uit Alkmaar en is leverancier van het systeem. “Op de klep na zijn er geen bewegende delen die in de put in aanraking komen met het rioolwater. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat door het luchtperssysteem de rioolput volledig wordt geleegd. Ook drijvend vet op het rioolwater wordt volledig afgevoerd. Metingen hebben inmiddels uitgewezen dat ook na verloop van tijd geen aankoekresten in de put ontstaan. Zelfs van de proef met het frituurvet hebben we niets teruggevonden. Het schoonspuiten van de putten onder hoge druk is dus niet nodig. Het leidingwerk in de put is verder zo geconstrueerd dat deze een blokkade vormt voor grove voorwerpen die niet via een rioleringssysteem behoren te worden afgevoerd. Eventuele blokkades kunnen, door snelkoppelingen in het leidingsysteem, eenvoudig worden verwijderd.”

Tevreden

Zowel de putten als de leidingen zijn uitgevoerd in polyethyleen. De capaciteit van de afvoer met een kleine compressor per unit is ongeveer anderhalf tot twee kuub per uur. In relatie tot de gemiddelde afvoer per woning van vijfhonderd liter afvalwater per dag is deze capaciteit ruim voldoende. In geval van veel grotere debieten wordt het weer interessant met een grote compressor op meerdere putten in parallelle opstelling te werken.

“Wij zijn uitermate tevreden over de proefopstelling”, stelt Kostelijk. “Extra voordeel van dit nieuwe systeem met een compressor per putunit is, dat niet opnieuw moest worden gegraven voor de aanleg van nog een luchtleiding, zoals bij het oudere systeem met één grote compressor wel het geval was. Het nieuwe systeem hebben we op een bestaande persleiding van een drukrioleringssysteem aangesloten. Inmiddels is gebleken dat bij het lozingspunt aan het eind van deze drukpersleiding er geen H2S-vorming meer is opgetreden. Hiermee wordt voorzichtig verondersteld dat wanneer het luchtpersrioolsysteem op een bestaande drukriolering aansluit dit wellicht de kwaliteit van het afvalwater positief beïnvloedt. We hebben besloten het systeem op grote schaal toe te passen”, aldus Kostelijk.

Behalve in Bergen wordt het nieuwe luchtpersrioolsysteem ook in Veenendaal toegepast.

Ten behoeve van de aanleg van de hogesnelheidslijn HSL-Zuid is voor de afvoer van het water uit de tunnels het luchtpersrioolsysteem eveneens een goed alternatief gebleken.

Reageer op dit artikel