nieuws

Lagere boete voor cementkartel

bouwbreed Premium

Het Europese Hof in Luxemburg heeft een boete voor de cementindustrie van 250 miljoen euro (550 miljoen gulden) verlaagd met bijna 140 miljoen euro. De Europese Commissie had de boete wegens kartelvorming in 1994 opgelegd aan 42 bedrijven en ondernemersverenigingen.

Het Hof motiveert zijn uitspraak door te wijzen op procedurefouten die door de Europese Commissie zijn gemaakt. Bovendien vindt het dat van zeven bedrijven, waaronder Enci, niet bewezen is dat ze hebben deelgenomen aan de kartelafspraken.

Hoge vertegenwoordigers van de Europese cementindustrie spraken in januari 1983 af dat zij elkaars markten zouden eerbiedigen. Volgens de Europese mededingingsregels zijn dergelijke afspraken verboden.

De 42 bedrijven en organisaties gingen in beroep tegen de boete die de commissie hen had opgelegd. Zij vonden onder meer dat ze niet genoeg waren gehoord en onvoldoende inzage in het onderzoeksdossier hadden gehad. Het Hof, dat spreekt van de grootste mededingingszaak die het ooit heeft behandeld, stelt hen deels in het gelijk. Het vindt dat de boetes te hoog zijn in verhouding tot de zwaarte en duur van de inbreuk op de mededingingsregels.

Een woordvoerder van de Europese Commissie kon gisteren nog niet reageren op de uitspraak van het Hof. Hij zei wel dat de procedureregels die de commissie hanteert, zijn verbeterd sinds 1994, toen de boete aan het cementkartel werd opgelegd.

Reageer op dit artikel