nieuws

Kleiner, écht groen hart voor Randstad

bouwbreed

Net zoals Central Park in New York moet het Groene Hart een open en rustgevende plek zijn in een drukke omgeving. Minister Pronk van VROM wil dat vastleggen in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Een kleiner, maar echt groen Groene Hart, noemde Pronk zijn wens deze week tijdens het debat over de VROM-begroting voor 2000 in de Eerste Kamer.

De twaalf steden die grenzen aan het Groene Hart zijn inmiddels verenigd in de vereniging Delta-metropool. Deze steden moeten wat Pronk betreft met elkaar overleggen waar bedrijfsterreinen komen en waar nieuwe woningen.

Zulk overleg is logisch, aldus Pronk. In de Randstad wonen mensen in de ene plaats en werken in de andere. “Leiden, Wassenaar en Den Haag kun je bijvoorbeeld heel goed als een geografische eenheid zien.”

Zo’n metropoolgedachte werkt alleen als er een geïntegreerd systeem van openbaar vervoer komt en als de steden het eens kunnen worden over hoe het Groene Hart en de omgeving er uit moeten zien. Daarbij kan Pronk rekenen op de steun van minister Netelenbos van Verkeer.

Zij ziet de stedenring als één miljoenenstad waar een duur project als Randstadrail rendabel zou kunnen worden.

Landbouwgrond

Pronk ergert zich dat aan de rand van het Groene Hart “steeds weer nieuwe kassen en baggerstorten komen.” Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat begin jaren negentig alles bij elkaar nog een stad ter grootte van Gouda in het Groene Hart is bebouwd.

Aan de hand van duizenden satellietfoto’s bleek dat vooral Alphen aan den Rijn, Woerden en Ronde Venen nog vele hectaren landbouwgrond hebben geclaimd. In totaal gaat het om meer dan 2000 hectare grond ondanks het feit dat al jaren een restrictief beleid wordt gevoerd.

Verouderd

Dat is mede mogelijk omdat bestemmingsplannen verouderd zijn en nog ruimte bieden voor verdere bebouwing. Daarom wil Pronk “een hardere lijn trekken om het Groene Hart. Zo hard dat het een echt Central Park wordt.” Er moet worden gekozen: de steden moeten niet allemaal alles willen, maar samen bedenken wat waar nodig is.

De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening moet eind dit jaar verschijnen. Pronk wil daarin gebieden aanwijzen waar nog nieuwe woningen en bedrijven mogen komen en waar dat absoluut niet mag (waardevolle groene gebieden). In tussengebieden kan bijvoorbeeld nog wel een landgoed komen, maar zeker geen woonwijk.

Reageer op dit artikel