nieuws

Kathodische bescherming stopt corrosie in beton

bouwbreed

De praktijk heeft bewezen, dat kathodische bescherming (KB) de corrosie van wapening in beton stopt. Bovendien blijkt de levensduur van een KB-installatie langer te zijn dan de tien jaar, die wordt genoemd in de CUR-aanbeveling over kathodische bescherming.

Dat constateerde dr. R. Polder van TNO Bouw op een bijeenkomst van de Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie (VABOR). Over de betonreparatie aan de Patrimonium Flat in Groningen zei Polder: “Ik denk dat de case bewezen is. Waar destijds geen kathodische bescherming is aangebracht, is nu duidelijk weer corrosie te zien.”

Ook de reparatie van het Stadionviaduct in Rotterdam zou het bewijs leveren, dat een KB-systeem corrosie voorkomt. Het betonnen fiets- en voetpad aan de zuidzijde wordt sinds 1987 kathodisch beschermd. Eind 1998 bleek, dat het beton nog in goede staat is. Het fiets- en voetpad aan de noordzijde daarentegen, waarin geen kathodische bescherming is aangebracht (het is in 1986 conventioneel gerepareerd), was niet meer te redden. Het is vervangen door een staalconstructie.

Voetbalsupporters

Volgens Polder bewijst het Stadionviaduct, dat kathodische bescherming beter werkt dan conventionele betonreparatie. Bovendien laat een KB-systeem zich na meer dan tien jaar eenvoudig opwaarderen.

Bij het Stadionviaduct zijn echter enkele kanttekeningen mogelijk. “Ik weet niet waarom destijds alleen de zuidzijde kathodische bescherming heeft gekregen”, aldus een woordvoerder van de afdeling Onderhoud Bruggen en Tunnels van Gemeentewerken Rotterdam. “Waarschijnlijk was dat fiets- en voetpad toen in een slechtere staat. Maar het kan ook komen door verschillen in de weersinvloeden. Bovendien is het fiets- en voetpad aan de noordzijde vaak belast door grote stromen voetbalsupporters en door wagens van de ME. Dat is toch een belasting waar de betonconstructie eigenlijk niet voor was bedoeld.”

Hoewel het verschil dus geen sluitend bewijs levert, is de gemeente tevreden over het KB-systeem. Het groot onderhoud daarvan is veel goedkoper dan vervanging of conventioneel repareren van het beton. “Natuurlijk zijn we er enthousiast over. Dit spaart aanzienlijk in de kosten”, aldus de woordvoerder.

Empirische techniek

Polder vindt dat kathodische bescherming vooral een empirische techniek is. “Er is weinig fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Maar het lijkt te werken. De installaties functioneren prima. Laat dat zo, is mijn advies.” Hij is geen voorstander van experimenten met lagere stroomsterkten of het onderbreken van de spanning.

Het principe van KB is eenvoudig. Het roesten van de wapening stopt, als er ionen door het beton bewegen. Dat gebeurt door het aanbrengen van een blijvend klein spanningsverschil tussen de wapening enerzijds en een geleidende coating, gaas of strips van titanium, een kleeflaag of blokjes van zink anderzijds. Polder rekende voor, dat kathodische bescherming bij een restlevensduur tussen 25 en 50 jaar goedkoper is dan vervanging van een betonconstructie. Bovendien geeft de reparatie en installatie minder overlast. Het belangrijkste vindt hij echter, dat de corrosie van de wapening stopt en niet meer terugkeert. Of dat mede te danken is aan het verwijderen van chloorionen, weet Polder niet. “Maar er is voor elke constructie een KB-systeem.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels