nieuws

Kabelwerken in RAW-systematiek

bouwbreed

De infrastructuur voor telecommunicatie en kabeltelevisie wordt ondergebracht in de RAW-systematiek. De eerste stap hiertoe is gezet met de oprichting van de CROW-werkgroep Kabelwerken. Naar verwachting zal de werkgroep haar werkzaamheden begin 2001 voltooien. Daarna zijn de resultaten beschikbaar voor de markt.

De RAW-systematiek is de landelijke standaard voor bestekken in de grond-, water- en wegenbouw. Het wordt in het overgrote deel van gww-werken toegepast. De systematiek wordt beheerd en onderhouden door CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.

Opdrachtgevers voor telecommunicatie-infrastructuur schrijven traditioneel hun eigen bestekken. Mede door de toenemende hoeveelheid combinatieprojecten is behoefte ontstaan ook deze werkzaamheden onder te brengen in de RAW-systematiek. In combinatiewerken worden aannemers die niet direct bij telecommunicatie of kabeltelevisie zijn betrokken namelijk steeds vaker geconfronteerd met een voor hen onbekende werkwijze. Daarom is het van groot belang dat opdrachtgever en opdrachtnemer precies van elkaar weten wat wordt bedoeld.

Reageer op dit artikel