nieuws

Hier kloppen a.u.b.!

bouwbreed

Hoewel ik vaak mijn wenkbrauwen frons als ik kennis neem van of maak met de bedenksels van Haagse politici en ambtenaren, kreeg ik vorige week in zo’n situatie een aanval van slappe lach. Ik las in een persbericht van 1 maart, dat namens de staatssecretaris van Volkshuisvesting was uitgebracht, dat hij loketten voor Bouwen en wonen gaat subsidieren, want daarmee wil hij van alles en nog wat stimuleren behalve het afschaffen van overdreven regels waarin dit Regelland goed is.

Spant hij daarmee niet het paard achter de wagen? Overigens tot mijn vreugde staat in de hal van het ministerie van VROM tot en met eind deze maand een kunstwerk te kijk onder de naam Regelland-VROM, waarmee dit ministerie zijn eigen tekortkoming, zich uitend in een overdaad van regels, manifesteert.

In plaats van loketten te laten openen op gemeentelijk niveau om complexe regelgeving, systemen en werkwijzen van overheden aan de burgers en bedrijven over te brengen, zou deze staatssecretaris er beter aan doen met een flink mes (of liever bijl) tekeer te gaan, om daarmee in deze absurde regel- en procedurebrij te saneren.

In de aankondiging van subsidiering – alweer 2 miljoen gulden belastinggeld – van (let op!) het bevorderen van een meer klantvriendelijke en geintegreerde dienstverlening aan de burger op het gebied van bouwen en wonen, rept deze staatssecretaris met geen woord over zijn

onmacht om voor deze burger toegankelijke regelgeving en procedures te ont-

wikkelen. Hij gaat met deze nieuwe loketformule, waar heb ik dat meer gehoord (?), proberen onmogelijke hoeveelheden en systemen van regels en procedures aan de man/vrouw te brengen, zonder zich af te vragen of bij werkelijke en toegezegde vermindering ervan burgers best in staat zijn deze regels en procedures eenvoudigweg tot zich te nemen.

Al vele malen hebben overheden van elk niveau hun mond vol gehad van dat ene loket, waar een burger of bedrijf zich kon melden en hupsakee problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het wil echter maar niet lukken. Indien u van komische teksten houdt, kan ik u aanbevelen de ‘factsheets’ (!) van het project loket bouwen en wonen bij het ministerie op te vragen.

Al eerder fulmineerde ik op deze plaats tegen de virtuele wereld waarin bewindslieden en hun ambtenaren zich bewegen en van waaruit zij de samenleving bezien en belagen. Om een voorbeeld te geven: alsof het een wereldwonder betreft, kondigt men in deze tekst aan dat men in de gemeente Uden loketmedewerkers zal ondersteunen met een ‘VRAAGPATRONENTRECHTER’. Naar men zegt is dit een hulpmiddel om een enkelvoudige vraag van een loketbezoeker te ontleden in het gewenste samengestelde dienstenpakket; op basis van vier invalshoeken kan dan het vraagpatroon inzichtelijk worden. Deze ‘vraagpatronentrechter’ kan men ook als module in het digitale loket opnemen.

Nu heb ik zelf carnaval gevierd in mijn geboortestad Den Bosch en Uden ligt in dezelfde provincie, maar ik kan niet geloven dat ze daar in – inmiddels – alle nuchterheid met zo’n trechter mensen aan een loket antwoorden op alle vragen kunnen geven. In Rheden krijgt men overigens subsidie om een ‘kenniswisdommethodiek’ voor een vijftiental producten uit te werken; nou dat zal me daar wat worden!

Maar in Rheden werkt men ook met een back- en een frontoffice om burgers te bedienen en introduceert men een ‘workflowmanagementsysteem’ om burgers meer zicht te geven op de status van hun aanvragen. En uiteraard mogen vele gemeenten voor dit loket een nieuwe website opzetten, we hebben slechts meer dan vijf miljoen van deze sites en niemand lijkt zich af te vragen wie welke site zoekt en ook vindt.

Als u het mij vraagt is deze subsidie op het terrein van Bouwen en Wonen weggegooid geld, behalve als zij bedoeld is om (overtollige) ambtenaren aan het werk te houden of begrotingen uit te putten. Want dan heeft het nog enig nut. Neen, volgens mij zit er niemand op deze loketten te wachten. Zijn ze virtueel of werkelijk, het zal wel weer een knock-knock who is there worden, maar zeker geen knock-out.

Hans Broeren, Makelaar te Amsterdam

Reageer op dit artikel