nieuws

Heijmans op zoek naar grote fusiepartner

bouwbreed

Bouwbedrijf Heijmans boekte afgelopen jaar een nettowinst van ruim 75 miljoen gulden. Dat is bijna 26 procent meer dan in 1998. Het bedrijfsresultaat groeide tot 112 miljoen gulden, tegen een kleine 97 miljoen het jaar ervoor. Ook de omzet groeide, en wel met 15 procent tot ruim 2,7 miljard gulden.

Onder bouwbedrijven is deze winstgroei uitzonderlijk en opmerkelijk. Toch is daarvan niet veel terug te vinden in de beurskoers. “Maar Heijmans wordt nog geen Heijmans-dot-com”, zei bestuursvoorzitter J. Janssen tijdens de persconferentie in het hoofdkantoor te Rosmalen.

Dat e-business de toekomst heeft, ziet de directie van Heijmans echter haarscherp in. Dit jaar nog start de bouwer een pilot, waarbij via Internet huizen worden aangeboden en verkocht. Direct aan particulieren.

Heijmans boekte afgelopen een bedrijfsresultaat (dat is de winst voor de belasting en bijzondere posten) van 69 miljoen gulden in de sector ‘wonen en werken’. Driekwart van de omzet van deze sector wordt ingenomen door woningbouw, en zestig procent daarvan wordt gebouwd in eigen ontwikkeling. Dat is geen toeval: het past in de strategie van de Brabantse bouwer om te streven naar winstgevende omzetgroei. Dat betekent dat de capaciteit minder wordt ingezet op de aanbestedingsmarkt, maar meer in ontwikkelingactiviteiten. Dat verklaart ook de discrepantie tussen de sterke groei van de winst en de iets minder sterke groei van de omzet.

De woningmarkt blijkt voor Heijmans een lucratieve business. En nu gaat het bedrijf dus testen of er markt voor is om die huizen – waarvan ze er 2948 hebben verkocht in het afgelopen jaar, 4 procent van de totale Nederlandse afzet – direct aan de consument te brengen, zonder tussenkomst van de makelaar.

Het toverwoord daarbij is ‘customising’. De consument moet individuele woonwensen kunnen bestellen via Internet, zonder dat het maatwerk wordt. Het grote ideaalbeeld daarvoor is de autoindustrie. Daar kan inmiddels een auto geheel naar wens van de klant maar wel op de lopende band in elkaar worden gezet. “De industrie is ons wat dat betreft voor”, stelde Janssen. “In de bouw hoor je vaak zeggen: ‘Dat zal ons niet overkomen.’ Maar Heijmans denkt daar heel anders over!”

Investeren

Of de noodlijdende tak Handel & industrie (negatief bedrijfsresultaat van 11,4 miljoen gulden) daardoor weer nieuwe kansen krijgt, betwijfelt Janssen. “Wij investeren alleen maar als die investering voldoende massa heeft.” En dat hebben de vier noodlijdende bedrijven, Polyprofiel, AGMI, Bouwtoe en HBS niet. Die zijn afgelopen jaar gereorganiseerd en dit jaar worden ze gedeconsolideerd.

Massa en schaalvergroting of de wens daartoe is volgens Janssen ook de drijfveer voor de ‘Europese herschikking’ in de bouw, die over drie tot vijf jaar zal plaatsvinden. Die trend heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is er de wens tot een verlaging van de kostprijs, die alleen kan worden gerealieerd door schaalvergroting. Ten tweede is er aan de kant van de toeleveranciers steeds meer sprake van monopolieachtige situaties, waardoor bedrijven als inkoper sterker wensen te staan. Aan de kant van de opdrachtgever (veelal de overheid) is er vooral in infrastructuur een situatie waarbij er maar een vrager is. Tot slot is er de wens tot meer interne kennis en een drang om steeds vroeger in de keten naar de vrager toe te komen, ofwel: projectontwikkeling.

Al deze bewegingen in de markt leiden ertoe dat volgens Janssen in de bouw “Iedereen met iedereen praat.” Hij noemde de opmerking zoals die ter sprake kwam tijdens het kort geding HBG-Boskalis, namelijk dat Boskalis en Heijmans ooit plannen hadden om gezamenlijk HBG over te nemen “geen correcte weergave van de feiten”.”Wij hebben nooit met Boskalis onderhandeld.”

Kralen rijgen

Hij stelde wel dat er op niet al te lange termijn keuzes gemaakt moeten worden: Heijmans was destijds als eerste begonnen met de strategie van ‘kralen rijgen’, groeien door kleine acquisities. Maar de bestuursvoorzitter gaf aan dat de tijd nu is aangebroken voor iets anders. “Wat dat betreft heeft de zet van Boskalis misschien wel gefunctioneerd als steen in de vijver, iets wat de boel laat kolken”, stelde hij. Voorlopig gaat Heijmans dus gewoon door met kralen rijgen, maar een grote (misschien Europese) fusie is in de nabije toekomst zeker een mogelijkheid voor de parel onder de beursgenoteerde bouwfondsen.

Reageer op dit artikel